19/04/2016

Kiểm định đánh giá an toàn chịu lực của nhà ở và công trình công cộng

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Cơ quan điều hành Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo “Kiểm định đánh giá an toàn chịu lực của nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị” và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XIII tại thành phố Lào Cai.

Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ Cục Giám định – Bộ Xây dựng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Viện Khoa học công nghệ Xây dựng và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Nằm trong chương trình hoạt động thường niên của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam, nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động kiểm định và thí nghiệm trong lĩnh vực xây dựng công trình, tăng cường năng lực các tổ chức kiểm định để phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và các yêu cầu kiểm tra kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh yêu cầu về việc rà soát, thống kê, đánh giá và phân loại, xác định nhà ở và các công trình công cộng có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn chịu lực để đưa vào diện cần kiểm định chất lượng phải trước 31/12/2016; kiểm định mức độ an toàn chịu lực đối với nhà ở và các công trình công cộng có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm trước 31/12/2017 theo Chỉ thị 05/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các tham luận tại Hội thảo đã đưa ra các quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà và công trình công cộng. Với quy trình chi tiết này có thể sử dụng đánh giá công trình cũ, nguy hiểm trong đô thị mà còn sử dụng đánh giá an toàn kết cấu cho các đối tượng và công trình dân dụng khác.

Với các tham luận tập trung vào phương pháp đánh giá hiện trạng kết cấu; khả năng chịu lực công trình nhà ở cũ; sự giống và khác nhau trong các tiêu chuẩn đánh giá an toàn chịu lực; giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng…Hội thảo đã khẳng định vai trò của Mạng kiểm định hiện đang góp phần vào việc phòng ngừa chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng, đặc biệt từ nguồn vốn ngân sách và nâng cao chất lượng, thẩm mỹ và tuổi thọ công trình xây dựng; Mạng kiểm định ngày càng thể hiện tư cách bảo vệ lợi ích của cộng đồng liên quan tới chất lượng công trình xây dựng và sản phẩm VLXD được xã hội thừa nhận.

Các thành viên Mạng kiểm định thông qua hoạt động thường niên này đã nêu được những nét về tình hình chất lượng ở địa phương để giúp cơ quan quản lý nhà nước tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng.

Lê Mỹ/Báo Xây dựng