14/01/2021

Không yêu cầu điều chỉnh giấy phép xây dựng đã cấp trước đây tại TP Thủ Đức

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh, chỉnh lý biến động trên giấy phép xây dựng công trình, nhà ở của tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện Nghị quyết số 1111 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, các cơ quan có thẩm quyền khi cấp giấy phép xây dựng thì ghi địa chỉ theo đơn vị hành chính mới với những hồ sơ chưa được cấp phép. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan chức năng ban hành phụ lục điều chỉnh, chỉnh lý theo đơn vị hành chính mới. Giấy phép xây dựng mới sẽ được cấp trong 24 giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu. Nếu tổ chức, cá nhân không có nhu cầu thay đổi, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các cơ quan có thẩm quyền không yêu cầu điều chỉnh giấy tờ.

Một góc thành phố Thủ Đức

Một góc thành phố Thủ Đức

Hướng dẫn trên của Sở Xây dựng TPHCM trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 1111 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. Theo đó, các đơn vị hành chính có sự thay đổi, sắp xếp gồm khu vực Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức (để thành lập thành phố Thủ Đức); một số phường thuộc các quận 4, 3, 5, 10, Phú Nhuận./.