20/05/2020

Không chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nước ngoài ở Việt Nam

Trước thông tin có người Trung Quốc đầu tư, kinh doanh và mua đất gần các khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, Bộ TN&MT yêu cầu các địa phương kiểm tra, công khai thông tin.

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT, điều 5 luật Đất đai năm 2013 nêu rõ, cá nhân nước ngoài không phải là đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Vì vậy, không có việc chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Cũng theo Tổng cục, trong báo cáo gửi Thủ tướng vào cuối năm 2019, UBND TP Đà Nẵng khẳng định, tính đến tháng 10/2019, các cơ quan chức năng của TP không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bất kỳ cá nhân nào là người nước ngoài đối với đất ở riêng lẻ trong quy hoạch khu dân cư.

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, pháp luật về đất đai quy định đối tượng này được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Trong trường hợp thực hiện dự án ở xã đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, hoặc được thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Không được nhận chuyển quyền sử dụng đất mà chỉ được nhận chuyển nhượng vốn (trong đó giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa) theo pháp luật đầu tư.

Bên cạnh đó, luật Nhà ở năm 2014 đã cho phép cá nhân nước ngoài nếu đáp ứng điều kiện thì được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, do quy định của luật Nhà ở chưa đồng bộ với quy định của luật Đất đai nên chưa có cơ sở cấp chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở.

Đối với công ty liên doanh du lịch và giải trí quốc tế, đặc biệt là Shilver Shores Hoàng Đạt và công ty TNHH thương mại, du lịch và dịch vụ V.N.Holyday tại TP Đà Nẵng, tháng 10/2019, Bộ TN&MT đã phối hợp với các bộ, ngành chức năng báo cáo Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hôm qua, Bộ TN&MT đã có văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng kiểm tra, xác minh từng trường hợp, xử lý đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng. Thời gian gửi báo cáo về Bộ trước ngày 25/5. Đồng thời công khai cho dư luận về thông tin người nước ngoài sử dụng đất tại địa phương.

Thái Bình/Vietnamnet