09/06/2023

Khánh Hòa: Yêu cầu kiểm định, đánh giá chất lượng chung cư xuống cấp

(KTVN) – UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Xây dựng về việc thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng công trình nhà chung cư, khu tập thể trên địa bàn TP Nha Trang.

Hiện nay, trên địa bàn TP Nha Trang một số khu tập thể, chung cư đã cũ, một số cấu kiện có dấu hiệu xuống cấp như Chung cư A, B (Chợ Đầm) đường Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh; Khu tập thể Viện Hải dương học, phường Vĩnh Nguyên; Chung cư Ngô Gia Tự, phường Tân Lập; Khu tập thể 21 Lê Thành Phương, phường Vạn Thạnh.

Chung cư A,B chợ Đầm Nha Trang – Khánh Hòa xuống cấp trầm trọng (Ảnh: Nhiệt Băng)

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, thời gian kiểm định chất lượng hiện trạng của các công trình trên đến nay đã hơn 02 năm, các khu chung cư hiện tại cũng chưa có kế hoạch cải tạo, duy tu, sửa chữa.

Do vậy, Sở Xây dựng thống nhất chủ trương và đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép chủ trì, phối hợp với TP Nha Trang thực hiện kiểm định đánh giá hiện trạng chất lượng công trình tại Chung cư A, B (Chợ Đầm), đường Nguyễn Thái Học, Chung cư Ngô Gia Tự, Khu tập thể 21 Lê Thành Phương và Khu tập thể Viện Hải dương học.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9690/UBND-XDNĐ ngày 30/9/2021, đảm bảo kịp thời.

Tuyết Ngân