30/03/2023

Khánh Hòa phấn đấu trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

(KTVN) – Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 318/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định, đến năm 2030, Khánh Hòa có 2 đô thị loại I là TP Nha Trang và Đô thị mới Cam Lâm; 1 đô thị loại II là TP Cam Ranh; 1 đô thị loại III, 2 đô thị loại IV và các đô thị loại V.

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 (Nguồn: ST)

Trong đó, TP Nha Trang là đô thị hạt nhân; TP Cam Ranh là đô thị du lịch – logistics; huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp; huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống.

Đồng thời, tỉnh sẽ phát triển các khu dân cư nông thôn trên cơ sở triệt để tận dụng các điểm dân cư hiện hữu, tiết kiệm và hạn chế tối đa sử dụng đất canh tác, cải tạo chỉnh trang kết hợp xây dựng mới, bảo vệ môi trường bền vững.

Mục tiêu của quy hoạch là đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
GRDP bình quân đầu người đạt nhóm 15 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

Quy mô dân số toàn tỉnh khoảng 1,4 triệu người; số lao động có việc làm tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 11.000 đến 12.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 90%…

Tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á; một trong những đô thị ven biển thu hút khách du lịch và có môi trường đáng sống hàng đầu của châu lục.

Tuyết Ngân