19/07/2023

Khánh Hòa: Đầu tư xây dựng hơn 32.700 căn nhà ở trong năm 2023

(KTVN) – UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, năm 2023, tổng số nhà ở cần đầu tư xây dựng toàn tỉnh Khánh Hòa là 32.743 căn, trong đó có 14.464 căn nhà ở xã hội.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ đầu tư xây dựng thêm hơn 32.700 căn nhà ở trong năm 2023 (Nguồn: ST)

Trong đó, nhà ở thương mại dự kiến tăng thêm khoảng 800.322m2 sàn, tương đương với 8.892 căn; nhà ở xã hội khoảng 555.166m2 sàn, tương đương với 14.464 căn; nhà ở phục vụ tái định cư khoảng 29.800 m2 sàn, tương đương với 497 căn.

Đối với nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng dự kiến khoảng 1.066.793m2 sàn, tương ứng với 8.890 căn. Riêng nhà ở công vụ dự kiến không tăng thêm vì đang xin chủ trương xây dựng mới.

Tỉ lệ xây dựng nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà tại Tp.Nha Trang (đô thị loại I) và Tp.Cam Ranh (đô thị loại III) đạt khoảng 40% tổng diện tích nhà ở của dự án với diện tích nhà ở chung cư. Tỉ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 25,2m2 sàn/người (đô thị đạt 26,9m2 sàn/người; nông thôn đạt 23,9m2 sàn/người). Phấn đấu trong năm 2023 chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 9,2m2 sàn/người.

Phấn đấu chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt tỷ lệ 97,9%, giảm tỉ lệ nhà ở thiếu kiên cố và không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ.

Mục tiêu chung phát triển nhà ở trong năm 2023 là nâng cao chất lượng, điều kiện sống của các tầng lớp dân cư; tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; huy động nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, vốn của các thành phần kinh tế và xã hội tham gia phát triển nhà ở.

Đồng thời, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai; thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản, chủ động bình ổn thị trường theo quy luật cung cầu, góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ cấu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ưu tiên phát triển nhà ở xã hội dành cho cán bộ, công chức, viên chức; nhà ở công nhân; nhà ở sinh viên và các đối tượng chính sách khác có khó khăn về nhà ở mua hoặc thuê, thuê mua phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương nhằm từng bước cải thiện chỗ ở của nhân dân.

Phát triển nhà ở thương mại theo quy hoạch được duyệt, đồng thời rà soát, xây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ văn minh, hiện đại, hoàn thiện các dự án nhà ở đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, triển khai chỉnh trang, tái phát triển đô thị, khu dân cư hiện hữu, góp phần nâng cao chất lượng sống dân cư…

Tuyết Ngân