01/05/2016

Khai phá công nghệ 3D – Đường đến tương lai

1. Mục Đích

– Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên kiến trúc chuẩn bị ra trường, tạo viêc diễn họa 3D thành 1 nghề nghiệp cao cấp cả về mặt công nghệ và tư duy.
– Trao đổi, thảo luận về phương pháp nghiên cứu và rèn luyện công nghệ cho sinh viên và các điều kiện để sinh viên áp dụng nhằm đạt kết quả trong quá trình học tập và ra đời sau này.
– Giới thiệu và giúp sinh viên trải nghiệm về các công nghệ và thiết bị 3D tiến tiến trên thế giới.

2. Nội dung

– Giới thiệu quà trình hình thành và phát triển của VNI trong chặng đường khẳng định vị trí tiên phong về 3D kiến trúc và bất động sản tại Việt Nam và nước ngoài.
– Chia sẻ với sinh viên về quy trình triển khai một không gian cũng như dự án 3D
– Thảo luận với sinh viên về các phương pháp về kỹ thuật 3D áp dụng cho kiến trúc
– Giới thiệu và giúp sinh viên trải nghiệm về các công nghệ và thiết bị 3D tiến tiến.

3. Thời gian- Địa điểm – Thời gian

-Thời gian: Từ 9h đến11h30 ngày 06/05/2016
– Địa Điểm: Hội trường U401 Trường đại học Kiến Trúc Hà Nội
-Thành phần tham gia: Đại diện trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội, đại diện cấp quản lý của VNI, các chuyên gia về 3D của VNI và các bạn sinh viên của trường.