02/08/2018

Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng về hoạt động cấp phép xây dựng tại Đà Nẵng

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có thông cáo báo chí gửi các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố thông tin nội dung kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác cấp phép xây dựng tại thành phố giai đoạn 2012-2016.

Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng về hoạt động cấp phép xây dựng tại Đà Nẵng - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện Quyết định số 435/QĐ-TTr ngày 17/11/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác cấp phép xây dựng tại Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, Đoàn công tác Thanh tra Bộ Xây dựng đã triển khai công tác thanh tra tại Đà Nẵng.

Theo đó, kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng theo phân cấp của UBND thành phố cơ bản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong công tác cấp giấy phép xây dựng và đã đạt được các kết quả: số lượng cấp giấy phép hàng năm tăng; số công trình xây dựng không giấy phép giảm; công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và quy trình, thời gian cấp phép được thực hiện tốt. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật tại địa phương, góp phần tạo nên cảnh quan, kiến trúc đô thị văn minh, sạch đẹp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Đặc biệt, kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng đã ghi nhận một số thiếu sót về nội dung của giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp. Về vấn đề này, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có công văn giải trình, khắc phục theo nội dung kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện gửi Thanh tra Bộ Xây dựng.

Đối với các dự án của Công ty TNHH Biệt thự & khách sạn biển Đông Phương, Công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng, Công ty TNHH Riverview Complex Đà Nẵng…, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, do tính cấp bách của việc triển khai các công trình hạ tầng phục vụ APEC 2017 nên UBND thành phố đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép các chủ đầu tư tiến hành song song các thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng đối với việc thi công xây dựng công trình.

Ngày 27/9/2016, Bộ Xây dựng cũng đã có Công văn số 2102/BXD-HĐXD thống nhất cho phép các chủ đầu tư công trình trên được tiến hành song song các thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng cùng với việc thi công xây dựng công trình.

Bùi Minh/Báo Dân Sinh