22/05/2019

IFAD đã đầu tư trên 370 triệu USD cho khu vực nông thôn Việt Nam

Sau 25 năm đồng hành của IFAD, hơn 748.470 hộ gia đình ở 11 tỉnh thành của Việt Nam được thụ hưởng kết quả từ Chương trình. Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) đầu tư 377,5 triệu USD để triển khai 15 dự án phát triển nông thôn lớn (trong tổng ngân sách 565,4 triệu USD).

Đây là những kết quả thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn triển khai tại 11 tỉnh, thành phố Việt Nam trong thời gian qua, giới thiệu tại Lễ kỷ niệm 25 năm quan hệ hợp tác giữa Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Việt Nam, diễn ra sáng 22/5, tại Hà Nội.

Đại diện IFAD phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ông Donal Brown, Phó Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) cho biết: Việt Nam đã có bước nhảy vọt ấn tượng về chuyển đổi kinh tế, và trong một khoảng thời gian ngắn, GDP trên đầu người đã tăng từ 230 USD năm 1985 lên 2340 USD năm 2017, tỷ lệ nghèo giảm từ 60% tổng dân số ở giữa thập niên 80 xuống dưới 10% trong năm 2016”. Ông Brown cũng nhấn mạnh rằng IFAD đã và đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển để hỗ trợ và đóng góp cho các nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam.

Nông thôn Việt Nam có tới hơn 70% dân số và cũng là nơi các nỗ lực xóa đói giảm nghèo cần được tăng cường. Chiến lược và chương trình đầu tư hiện tại của IFAD nhằm mục đích hướng đến đổi mới, phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo, cải cách sâu sắc thể chế và chính sách ở cấp tỉnh, nâng cao khả năng của các hộ nông dân nghèo và giúp họ thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Ngày nay, Việt Nam đã trở thành điển hình về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và là trung tâm sản xuất ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, với tỷ lệ dân cư cao sống ở nông thôn và với một khu vực nông nghiệp sôi động, những hộ kinh tế nhỏ lẻ có thể có những đóng góp đáng kể cho tăng trưởng bền vững, cung cấp nhiều việc làm nông thôn cũng như nguyên liệu thô cho kinh doanh nông nghiệp. IFAD cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong những năm tới để hỗ trợ cho nỗ lực giảm nghèo ở mọi khía cạnh và hoàn thành các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030, đặc biệt là mục tiêu số 1: Không còn sự đói nghèo.

IFAD là một tổ chức tài chính quốc tế và là cơ quan chuyên môn về nông nghiệp của Liên hợp quốc có trụ sở tại Rome. IFAD đầu tư vào người dân nông thôn, trao quyền cho họ để giảm nghèo, tăng cường an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và tăng cường khả năng thích ứng của họ đối với biến đổi khí hậu.

PV