14/04/2016

Huy động hơn 850.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Sáng nay 13.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi nghe và làm việc với Chính phủ về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010 – 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT thay mặt Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM sau 5 năm thực hiện.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đã báo cáo về việc thực hiện chương trình này. Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, sau 5 năm triển khai (2011 – 2015), cả nước đã huy động khoảng 851.380 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM. Trong đó, ngân sách nhà nước 266.785 tỷ đồng, tín dụng 434.950 tỷ đồng, doanh nghiệp 42.198 tỷ đồng, người dân và cộng đồng đóng góp 107.447 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT thay mặt Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM sau 5 năm thực hiện.

Tính đến hết tháng 3.2016, cả nước đã có khoảng 1.761 xã đạt chuẩn NTM (19/19 tiêu chí, chiếm 19,7%), Theo Nghị quyết của Quốc hội năm 2015 có khoảng 20% số xã đạt 19/19 tiêu chí, như vậy cơ bản đạt; 1.223 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí (13,7%); 3.155 xã đạt từ 10 – 15 tiêu chí (37,5%); 2.123 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí (25,4%), 326 xã đạt dưới 5 tiêu chí (3,9%). 182 xã khó khăn, có xuất phát điểm thấp dưới 3 tiêu chí, nay đã đạt trên 10 tiêu chí.

Cũng theo báo cáo, thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn đạt 24,4 triệu đồng/người/năm (tăng 1,9 lần so với năm 2010). Tính đến tháng 4.2016, cả nước đã có 23 huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM. Trong 5 năm, cả nước đã làm mới 47.436km đường giao thông các loại (tăng 10.251km, so với giai đoạn 2001 – 2010), cải tạo và sửa chữa 103.394km đường, xây mới và cải tạo 26.997 cây cầu…; kiên cố 50.246km kênh mương; hỗ trợ 2,24 triệu người dân học nghề, trong đó có khoảng 60.000 hộ đã thoát nghèo nhờ được học nghề; xây dựng 1.000 công trình nước sạch tập trung, 500 bãi thu gom rác thải…

Theo danviet.vn