05/09/2017

Hướng dẫn xuất khẩu vôi từ các doanh nghiệp sản xuất vôi thủ công

 Về việc đề nghị hướng dẫn xuất khẩu vôi từ các doanh nghiệp sản xuất vôi thủ công của tỉnh Hải Dương, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2038/BXD-VLXD gửi UBND tỉnh Hải Dương.


Ảnh minh họa.

Cty TNHH MTV thương mại và sản xuất Hồng Hưng hiện đang có dự án sản xuất vôi thủ công và là dự án nằm trong lộ trình xóa bỏ các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 24/7/2017. Theo lộ trình đến năm 2020, dự án của Cty phải xóa bỏ hoặc chuyển đổi công nghệ sang lò cơ giới. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty TNHH MTV thương mại và sản xuất Hồng Hưng, đảm bảo nguồn thu ngân sách và ổn định đời sống người lao động; Sau khi xem xét và nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 về lộ trình và kế hoạch thực hiện lộ trình xóa bỏ các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hải Dương thì Cty TNHH MTV Thương Mại và sản xuất Hồng Hưng mua đá vôi tại thành phố Hải Phòng để sản xuất vôi. Cty TNHH sản xuất thương mại Thái Huy mua đá vôi tại tỉnh Hà Nam để sản xuất vôi. Tuy nhiên, Giấy phép khai thác khoáng sản do UBND TP Hải Phòng và UBND tỉnh Hà Nam cấp phép để làm vật liệu xây dựng thông thường, không phải dùng để sản xuất vôi. Theo quy định tại khoản 3, Điều 3, Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung, thì “Doanh nghiệp khi xuất khẩu phải nộp bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định để sản xuất vôi, đôlômit nung cho cơ quan Hải quan”. Trong đó, Giấy phép khai thác khoáng sản phải thể hiện rõ nội dung khai thác để sản xuất vôi hoặc đôlômit nung.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang sản xuất vôi, nhưng phải đảm bảo các nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc nộp thuế tài nguyên và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để làm vôi theo quy định; theo Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt lộ trình và kế hoạch thực hiện xóa bỏ các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Hải Dương và ý kiến của UBND tỉnh Hải Dương, Bộ Xây dựng đồng ý việc xuất khẩu vôi sản xuất từ lò thủ công của Cty TNHH sản xuất thương mại Thái Huy và Cty TNHH MTV Thương Mại và sản xuất Hồng Hưng đến ngày 30/9/2018.

Trước khi xuất khẩu, yêu cầu Cty phải thực hiện đúng quy định và xuất trình xác nhận thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo khối lượng vôi sản xuất thực tế.

Tuyết Hạnh/BXD