20/07/2016

Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Ngày 30/6, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.


Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư số 15/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với dự án gồm có:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

– Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp thiết kế xây dựng đã được thẩm định thì sẽ nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định đó.

– Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8 và Thông tư số 15/2016/TT-BXD này thay thế cho Thông tư số 10/2012/TT-BXD và những quy định về cấp giấy phép xây dựng tại Thông tư 19/2009/TT-BXD khi nó có hiệu lực thi hành.

Tuyết Hạnh