14/10/2016

Hướng dẫn vận dụng định mức dự toán công trình

Đơn vị của ông Khưu Doãn Huân được UBND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai giao làm chủ đầu tư dự án kiên cố kênh mương. Theo thiết kế, dự toán được duyệt, công tác ván khuôn để thi công bê tông tường kênh được áp mã hiệu định mức AF.82111 tại Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên khi cơ quan thanh tra của tỉnh thực hiện thanh tra đã xác định, công tác ván khuôn bê tông tường kênh phải theo mã hiệu định mức là AF.82611 tại Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đề nghị xuất toán phần kinh phí chênh lệch giữa hai định mức AF.82111 và AF.82611.

Ông Huân hỏi, loại hình kênh có kết cấu bê tông cốt thép, mặt cắt hình chữ nhật, khẩu độ kênh Bk x Hk = (0,4 x 0,6)m; chiều dày bê tông δ = 0,08m thì công tác ván khuôn áp dụng định mức nào là phù hợp?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, việc vận dụng các định mức dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công.

Đối với công tác đổ bê tông tường kênh mương có mặt cắt ngang hình chữ nhật (khẩu độ kênh Bk x Hk = 0,4m x 0,6m; chiều dày bê tông là 0,08m), trong quá trình xác định chi phí xây dựng, thì vận dụng định mức mã hiệu AF.82111 để xác định chi phí cho công tác này.

Trường hợp định mức trên không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể của công trình để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình, thì chủ đầu tư tổ chức lập, điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

Theo Chinhphu.vn