07/09/2017

Hướng dẫn sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2018/BXD-KTXD gửi Cty TNHH Khách sạn và du lịch Tây Hồ View về việc hướng dẫn sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình.


Ảnh minh họa.

Theo đó, Cty TNHH Khách sạn và du lịch Tây Hồ View là Chủ đầu tư dự án khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng, căn hộ (kiểu khách sạn) cho thuê tại số 58 đường Tây Hồ (phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội). Trong quá trình xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình, Cty TNHH Khách sạn và du lịch Tây Hồ View có nghiên cứu để sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 theo Quyết định 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng, tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn, quy định tại Bảng 22 trong Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 do Bộ Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017, được tính toán phù hợp với công trình khách sạn theo tiêu chuẩn thiết kế công trình khách sạn TCVN 5065: 1990 “Khách sạn – tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

Theo đó, đơn vị tính của suất vốn đầu tư được xác định phù hợp với đơn vị tính quy mô của khách sạn quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5065: 1990 là số giường, một giường đôi được tính như hai giường một (đơn).

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng, quy định tại Bảng 21 trong Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 do Bộ Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017, được quy định cho công trình xây dựng trong đó các nhóm phòng hoặc tầng nhà có công năng sử dụng khác nhau (văn phòng, các gian phòng khán giả, dịch vụ ăn uống, thương mại, các phòng ở và các phòng có chức năng khác). Đối chiếu với các công năng sử dụng trên cùng một hạng mục công trình như đã nêu trong văn bản, việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng để tính toán xác định chi phí đầu tư xây dựng của hạng mục công trình này là phù hợp.

Khi xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần bổ sung, điều chỉnh, quy đổi cho phù hợp với điều kiện riêng của công trình xây dựng như: tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, điều kiện xây dựng…đồng thời phù hợp về tiêu chuẩn, quy chuẩn và chỉ tiêu quy hoạch xây dựng được duyệt.

Linh Nguyễn/BXD