02/04/2018

HoREA kiến nghị xây chung cư cần tách biệt khu vực để xe

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét một số đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều luật quan trọng, để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Hiện trường vụ cháy chung cư CT5 Văn Khê
Hiện trường vụ cháy chung cư CT5 Văn Khê

Cụ thể, về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nhà chung cư, khoản 1 Điều 26 Luật Nhà ở 2014 chỉ quy định trách nhiệm chủ đầu tư phải “Thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng” là chưa đủ, vì trên thực tế hầu hết chủ đầu tư cũng là một chủ sở hữu lớn nhất của nhà chung cư sau khi đưa vào sử dụng.

Do vậy, Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để quy định cụ thể hơn nữa trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác đảm bảo an toàn cháy nổ nhà chung cư; Đồng thời, phải công khai các chung cư không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, hoặc không mua bảo hiểm bắt buộc;

Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh Bất động sản quy định chủ đầu tư sau khi nghiệm thu công trình chung cư thì phải thông báo cho Sở Xây dựng để kiểm tra, nếu đạt chuẩn thì Sở Xây dựng ban hành văn bản xác nhận công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng mới được bàn giao nhà cho dân vào ở (thời gian làm thủ tục hành chính này không quá 10 ngày làm việc);

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: Tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng” (mới) và bổ sung quy định khu vực để xe phải tách biệt với khu ở để giảm thiểu nguy cơ cháy (tương tự như quy định của Singapore); và sửa đổi, bổ sung “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2010/BXD)” theo hướng nghiêm ngặt hơn, có tính đến thực tế nhiều chung cư trên 30 tầng hiện nay.

Về thẩm định thiết kế công trình theo Luật Xây dựng 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 trên thực tế đã có mặt hạn chế vì đã tách “Quy trình cấp giấy phép xây dựng” thành 03 quy trình – thủ tục hành chính. Thứ nhất là quy trình cấp giấy phép xây dựng; thứ hai là quy trình thẩm định thiết kế cơ sở; thứ ba là quy trình thẩm định thiết kế kỹ thuật.

Hiện nay cả  3 quy trình này đều chưa liên thông giữa Bộ Xây dựng, Bộ Công an (thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy), Bộ Quốc phòng (thỏa thuận cao độ tĩnh không), mà lẽ ra phải được quy định trong “01 quy trình – thủ tục hành chính: Quy trình cấp giấy phép xây dựng”, kể cả cơ chế hiện nay về phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật chưa hợp lý.

Do vậy, Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 78 Luật Xây dựng 2014: “Chính phủ quy định chi tiết các bước thiết kế xây dựng, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng” theo hướng phân cấp và giao quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật) và cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn có chiều cao tối đa không quá 120m (khoảng 35 tầng).

Khánh An/VnMedia