11/05/2020

“Hợp thức hoá” nhà xây không phép, sai phép: Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Trước thông tin Sở Xây dựng TPHCM cho phép 3 nhóm nhà xây dựng không phép, sai phép được hợp thức hoá, Giám đốc Sở Xây dựng đã lên tiếng. 

Liên quan đến một số thông tin Sở Xây dựng TPHCM cho phép 3 nhóm nhà xây không phép, sai phép được hợp thức hoá, ngày 8/5, Sở Xây dựng đã có ý kiến phản hồi.

Theo ông Lê Hoà Bình – Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND TPHCM đã chỉ đạo sở Sở Xây dựng một số nội dung.

Trong đó, Thành phố giao Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND các quận huyện xây dựng tiêu chí cụ thể phân loại xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng để làm cơ sở cho UBND các quận huyện rà soát, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng, chưa được xử lý dứt điểm trên địa bàn.

Một số căn nhà xây sai phép tại phường Thảo Điền, quận 2, hơn 2 năm qua vẫn chưa bị xử lý dứt điểm

Một số căn nhà xây sai phép tại phường Thảo Điền, quận 2, hơn 2 năm qua vẫn chưa bị xử lý dứt điểm

“Đảm bảo việc xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật của từng thời điểm nhất định; đồng thời phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Tổ chức hội nghị chuyên đề để đảm bảo thống nhất áp dụng thực hiện trên toàn Thành phố”, UBND TPHCM chỉ đạo.

Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, đơn vị đã có công văn hướng dẫn UBND 24 quận, huyện rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, thống kê, phân loại xử lý đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo 3 nhóm hành vi vi phạm hành chính và tiêu chí.

Đến nay, UBND 24 quận, huyện đã rà soát, gửi về Sở Xây dựng. Trên cơ sở đó, đơn vị này đang tổng hợp, trình UBND TPHCM để chỉ đạo thực hiện.

Về một số thông tin cho rằng Sở Xây dựng cho phép “hợp thức hoá” 3 nhóm nhà xây dựng không phép, sai phép, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết sở chưa cung cấp thông tin này. Việc một số cơ quan báo chí đăng tải nội dung trên là chưa phù hợp với chủ trương của UBND Thành phố trong việc phân loại để xử lý dứt điểm vi phạm xây dựng còn tồn đọng thời gian qua.

Phương Anh Linh/Vietnamnet