17/09/2018

Họp báo: Giới thiệu Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia

Cùng với quá trình CNH-HĐH đất nước, tốc độ đô thị hóa của nước ta cũng ngày càng tăng nhanh, hệ thống đô thị quốc gia được quan tâm đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều đô thị, điểm dân c­ư nông thôn, nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, du lịch, kết cấu hạ tầng… đã đ­ược quy hoạch, đầu t­ư xây dựng mới, hoặc cải tạo mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển mới của Đất nước.

Năm 1998, tỉ lệ đô thị hóa mới đạt khoảng 24%, năm 2013 đạt 32%, năm 2015 đạt 35,7%…và đến năm 2017 đã đạt khoảng 37,5%.  Hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật đô thị, kể cả khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nhìn chung, diện mạo kiến trúc, đô thị, nông thôn Việt Nam đã có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, có bản sắc…Quy hoạch xây dựng đã thực sự góp phần tạo ra nguồn lực trong phát triển KT-XH của đất nước. Trong đó, kinh tế đô thị góp khoảng 70% GDP cả nước, các chỉ số thu ngân sách của các vùng tỉnh và các đô thị lớn cho thấy nhìn chung tăng trưởng kinh tế ở khu vực đô thị đạt trung bình từ 12 đến 15%, cao gấp 1,2 đến 1,5 lần so với mặt bằng chung trong cả nước.

18A09037-tckt.vn-01

 

Trong bối cảnh chung của quá trình đô thị hóa, Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia do Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA) thành lập, nhằm:

 • Tôn vinh các tác giả là kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng, các tổ chức xã hội, người dân có những đóng góp xuất sắc trong quá trình tham gia vào công tác quy hoạch, phát triển Đô thị và điểm dân cư Nông thôn Việt Nam.
 • Tạo động lực cho các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng…đẩy mạnh hoạt động sáng tác, nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần định hướng tư duy sáng tạo trong quy hoạch Đô thị, điểm dân cư Nông thôn hướng tới phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH, đô thị xanh, thông minh…
 • Nâng cao vai trò và vị trí của kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng, các tổ chức xã hội và người dân trong tổ chức, quản lí chất lượng không gian sống Đô thị, điểm dân cư Nông thôn, giới thiệu và quảng bá rộng rãi đến công chúng những thành tựu về Quy hoạch Đô thị, điểm dân cư Nông thôn của Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển.
 • Phát huy sự sáng tạo trong Quy hoạch Đô thị, Nông thôn, ứng dụng các vật liệu mới, công nghệ tiên tiến, kỹ thuật cao trong sáng tác, xây dựng, sự tìm tòi các giải pháp quy hoạch phù hợp và kinh tế, sự phát triển tư duy và nhận thức thẩm mỹ ngày càng cao của kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng…
 • Góp phần xây dựng, quản lí phát triển Đô thị, điểm dân cư Nông thôn Việt Nam hiện đại có bản sắc phù hợp với quá trình CNH – HĐH đất nước.

1. Tên Giải thưởng

Giải thưởng có tên: Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia (Sau đây gọi tắt là Giải thưởng Quy hoạch Quốc gia); tiếng Anh: Vietnam Urban Planning Awards (viết tắt: VUPA).

2. Đơn vị bảo trợ Giải thưởng

 • Bộ Xây dựng (Văn bản số 2958/BXD-TCCB, ngày 08/12/2017 V/v bảo trợ và tham gia Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia của Bộ Xây dựng).
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 7094/BTNMT –TCMT, ngày 29/12/2017 V/v cử đại diện tham gia Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Thư bảo trợ ngày 09/3/2018 V/v đồng ý là cơ quan bảo trợ và cử người tham gia Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia của VCCI).

3. Phạm vi giải thưởng

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia có phạm vi cả nước, được xét chọn đối với các thể loại công trình, tác phẩm thuộc:

 • Đồ án Quy hoạch xây dựng (gồm:Đồ án QHXD vùng; Đồ án Quy hoạch đô thị; Đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù; Đồ án Quy hoạch điểm dân cư nông thôn);
 • Các khu vực đã được đầu tư xây dựng;
 • Các ấn phẩm về Quy hoạch;
 • Các tổ chức và cá nhân lãnh đạo quản lý phát triển đô thị xuất sắc.

 4. Đối tượng dự giải

 • Tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm ở trong và ngoài nước.
 • Tác giả là người nước ngoài có tác phẩm tại Việt Nam.

5. Nguyên tắc và phương thức xét chọn giải thưởng

 • Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia được tổ chức xét tặng hai năm một lần vào những năm chẵn, bắt đầu từ năm 2018. Lễ trao giải sẽ được tổ chức chậm nhất trong tháng 01 của năm kế tiếp.
 • Việc xét tặng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia được thực hiện dựa trên cơ sở đánh giá chất lượng và giá trị của tác phẩm theo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan và đặt trong tổng thể chung của tình hình quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn tại Việt Nam; đảm bảo sự cân đối, hài hòa giữa các thể loại tác phẩm, công trình xét thưởng để vinh danh những tác phẩm, công trình có chất lượng, mang giá trị tư tưởng, nghệ thuật và xã hội cao theo tiêu chí quy định.
 • Tác giả dự Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia không nằm trong Ban Tổ chức, Hội đồng chấm giải, Tổ Thư ký Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia, và không phải thành viên gia đình trực hệ (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh chị em ruột) của Ủy viên Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia.
 • Tác phẩm/Công trình tham dự Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia là các tác phẩm/công trình chưa tham dự các giải thưởng khác trong nước và quốc tế lần nào.
 • Mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham gia dự giải.

6. Tiêu chí chấm giải

 • Có ý tưởng sáng tạo, đột phá, độc đáo, có tính khoa học và thực tiễn.
 • Khai thác tốt địa hình cảnh quan, kiến trúc, đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã hội tại địa điểm lập quy hoạch.
 • Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, phát triển hệ thống hạ tầng hợp lý, đảm bảo tốt môi trường sống, làm việc, học tập,đi lại cho con người.
 • Đảm bảo phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn theo hướng bền vững, xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Các ấn phẩm về quy hoạch đóng góp cho sự nghiệp phát triển quy hoạch đô thị, nông thôn.
 • Các tập thể, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn được xã hội công nhận.

(Tiêu chí chấm giải sẽ được cụ thể hóa, phù hợp với từng thể loại tác phẩm tham dự trong mỗi lần tổ chức giải thưởng)

18A09037-tckt.vn-02

 

7. Giải thưởng (gồm 04 loại)

 • Giải Đặc biệt: Giải của Ban chỉ đạo và Hội đồng chấm giải quyết định lựa chọn trong số các tác phẩm đạt giải Vàng, có xét thêm các tiêu chí phụ.
 • Giải Vàng: Đạt từ 95 – 100 điểm/Tiêu chí cho thể loại tác phẩm dự thi;
 • Giải Bạc: Đạt từ 85 – dưới 95 điểm/Tiêu chí cho thể loại tác phẩm dự thi;
 • Giải Đồng: Đạt từ 70 – dưới 85 điểm/Tiêu chí cho thể loại tác phẩm dự thi.

8. Ban chỉ đạo giải thưởng (06 thành viên)

 • Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam;
 • 02 Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam (trong đó có 01 Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký);
 • Đại diện Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

9. Ban tổ chức giải thưởng (11 thành viên)

 • Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam –  Trưởng ban;
 • Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư kí Ban chấp hành Trung ương Hội- Phó Trưởng ban thường trực;
 • 01 Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam – Phó trưởng ban;
 • 01 Cố vấn BCH Trung ương Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam;
 • 07 thành viên thuộc: Tiểu ban Nội dung – Truyền thông; Tiểu ban Lễ tân – Tài chính – Hậu cần; Tổ thư kí Hội đồng chấm giải; Tạp chí Quy hoạch Đô thị, trang Website của Hội và Văn phòng Trung ương Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam.

10. Hội đồng chấm giải (Tối đa 19 thành viên)

 • Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam-  Chủ tịch Hội đồng;
 • Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Ban chấp hành Trung ương Hội- Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực;
 • Đại diện của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
 • 01 Thư ký tổng hợp;
 • 13 thành viên Hội đồng gồm các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật,…đến từ các Hội nghề nghiệp, Viện nghiên cứu; trường Đại học, các chuyên gia độc lập trong nước và quốc tế.

(Danh sách Hội đồng sẽ được cụ thể hóa trong mỗi lần tổ chức giải thưởng)

11. Kinh phí tổ chức giải thưởng

Nguồn kinh phí tổ chức giải thưởng Quy hoạch Quốc gia:

Lệ phí tham gia dự giải thưởng và Tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam mở Tài khoản Giải thưởng tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội.

12. Kế hoạch thực hiện

 • Tháng 9/2018:  Tổ chức họp báo, chính thức công bố thành lập Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia; Gửi thông báo kế hoạch và Quy chế giải thưởng.
 • Tháng 11/2018:  tổ chức tiếp nhận các hồ sơ, tác phẩm, ấn phẩm dự giải và tổ chức chấm giải.
 • Tháng 12/2018 hoặc tháng 01/2019:  Tổ chức trao giải.

Quỳnh Trang/Tạp chí Kiến trúc