13/04/2018

Họp Ban soạn thảo Luật Kiến trúc: Chú trọng góp ý về quản lý kiến trúc

Ngày 12/4 tại trụ sở Bộ Xây dựng đã diễn ra cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Kiến trúc. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu xây dựng Luật Kiến trúc, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; Văn bản số 52/VPCP-PL ngày 04/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Luật Kiến trúc.

Luật có hai chính sách: Quản lý phát triển kiến trúc và Hành nghề kiến trúc. Các chính sách này đều cần nghiên cứu tổng quan từ tình hình thực tiễn ở nước ta và kinh nghiệm nước ngoài để làm cơ sở xây dựng các quy định pháp luật.

Tại cuộc họp, Luật Kiến trúc đã được đưa ra bàn thảo với sự góp ý của các Bộ, ngành liên quan. Sau khi thảo luận Tổ biên tập Luật Kiến trúc đã thu được nhiều ý kiến đóng góp xác thực và hữu ích để tiến tới sửa đổi.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại cuộc họp.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn phát biểu kết luận: “Nhiều ý kiến góp ý của các Bộ, ngành rất xác đáng để chúng tôi có thể tiếp thu và sửa đổi trong Luật Kiến trúc. Tôi thấy ý kiến góp ý về Quản lý kiến trúc rất cần được chú trọng, bởi tình trạng các công trình nhất là các công trình ở nông thôn vẫn bị buông lỏng, nếu không quản lý tốt thì ra bao nhiêu văn bản, luật cũng không có tác dụng”.

Hạ Ly/BXD