13/07/2017

Hơn 8.000 DN xây dựng mới được thành lập

Theo Bộ Xây dựng, từ đầu năm đến nay, số lượng DN xây dựng thành lập mới tăng nhanh nhất là khối DN bất động sản. Trong 6 tháng đầu năm có 8.200 DN xây dựng mới được thành lập, chiếm 13,4% tổng số DN thành lập mới của cả nước, tăng 10,7% so với cùng kỳ 2016. Trong đó có 2.300 DN kinh doanh bất động sản.


Theo đánh giá chung của Bộ Xây dựng, nhìn chung hoạt động kinh doanh, đầu tư của các DN thuộc Bộ đáp ứng các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2017. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tập trung đôn đốc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa 4 TCty, gồm: Sông Đà, HUD, IDICO và VICEM.

Đến nay, Bộ đã chỉ đạo tổ chức đấu giá thành công 120 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ của TCty VIGLACERA, thu về DN 1.941 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương phát hành, thỏa thuận cho 10 TCty thực hiện thoái, tăng, giảm vốn tại 32 Cty con, Cty liên kết; thực hiện thoái vốn thành công tại 5 đơn vị với giá trị 624,83 tỷ đồng, thu về 632,64 tỷ đồng.

TL