20/03/2019

Hội thảo “Thực trạng quản lý chất thải rắn và định hướng phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn Việt Nam”

Ngày 19/3/2019 tại Hà Nội, Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng JICA Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thực trạng quản lý chất thải rắn và định hướng phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn Việt Nam”. Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, PGS.TS. Mai Thị Liên Hương chủ trì Hội nghị.

Cục trưởng Cục HTKT, PGS.TS Mai Thị Liên Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Cục trưởng Cục HTKT, PGS.TS Mai Thị Liên Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội nghị có đại diện tổ chức JICA – bà Kanto Yuko; đại diện các Bộ, ngành liên quan; các Hội, Hiệp hội chuyên ngành; các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, hạ tầng kỹ thuật của Bộ Xây dựng và các địa phương; các chuyên gia trong nước và quốc tế; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Mai Thị Liên Hương cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường theo định hướng mục tiêu phát triển bền vững, tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia đang phát triển khác, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn do những hạn chế về năng lực quản lý, kỹ thuật, công nghệ cũng như nguồn lực tài chính.

Đại diện tổ chức JICA - bà Kanto Yuko phát biểu tại Hội thảo

Đại diện tổ chức JICA – bà Kanto Yuko phát biểu tại Hội thảo

Theo PGS.TS Mai Thị Liên Hương, thông qua Hội thảo này, Bộ Xây dựng mong muốn nhận được nhiều thông tin từ các nhà quản lý, nhà chuyên môn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế về đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn của Việt Nam hiện nay, các kết quả đã đạt được, các xu hướng công nghệ thu gom, xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, nhằm giúp Bộ Xây dựng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn sinh hoạt, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018.

PGS.TS. Mai Thị Liên Hương cũng cho biết, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có JICA, Bộ Xây dựng đã và đang nỗ lực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý chất thải rắn. Cũng nhân Hội thảo này, thay mặt Bộ Xây dựng, Cục trưởng Mai Thị Liên Hương bày tỏ cám ơn Chính phủ Nhật Bản, Tổ chức JICA, các tổ chức quốc tế, các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã có sự phối hợp chặt chẽ, quan tâm, giúp đỡ Bộ Xây dựng nói chung, Cục Hạ tầng kỹ thuật nói riêng để hoàn thành các nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Trong buổi Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe và thảo luận về Báo cáo về thực trạng quản lý và đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn tại Việt Nam của đại diện Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng, báo cáo của các diễn giả về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn; kinh nghiệm Nhật Bản về lựa chọn công nghệ và nhà đầu tư phù hợp; tiềm năng phát triển năng lượng từ rác thải sinh hoạt Việt Nam; các xu hướng phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; vấn đề tái chế rác thải, sản xuất biogas, phân bón khoáng hữu cơ từ rác thải…

Minh Tuấn/moc.gov.vn