12/05/2018

Hội thảo Luật Kiến trúc tại TPHCM: Đảm bảo môi trường hành nghề chuyên nghiệp & đạo đức hành nghề kiến trúc sư

(Tạp chí KTVN) – Ngày 12/05/2018 tại TPHCM, nằm trong khuôn khổ chương trình soạn thảo Luật Kiến trúc, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến Luật kiến trúc lần 2. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội kiến trúc TPHCM, đại diện các sở ban ngành địa phương các tỉnh khu vực Miền Trung và Miền Nam, đại diện các cơ sở đào tạo kiến trúc khu vực phía Nam như Trường ĐH Kiến trúc TPHCM. Ông Lê Quang Huy Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội và Chủ tịch hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn cũng đã hiện diện tham dự buổi hội thảo. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã chủ trì buổi Hội thảo.

Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại buổi hội thảo

Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại buổi hội thảo

Qua các lần biên soạn lấy và tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa, đặc biệt là sau kỳ hội thảo lấy ý kiến lần 1 tại Hà Nội ngày, dự thảo luật Kiến trúc mới nhất lần này được đa số các chuyên gia phát biểu ý kiến đánh giá là đã có nhiều đổi mới so với trước đây.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn một lần nữa đã nêu bật những ý nghĩa của việc ban hành Luật Kiến trúc, góp phần đổi mới toàn diện thể chế quản lý nhà nước ngành Xây dựng, để quản lý kiến trúc đô thị cũng như quá trình hành nghề và thúc đẩy sự sáng tạo của kiến trúc sư, xây dựng một môi trường hoạt động kiến trúc chuyên nghiệp – có chất lượng, đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế – xã hội chung của đất nước.

Cụ thể Dự thảo Luật Kiến trúc mới nhất đã được biên tập để tập trung vào hai nội dung chính là quản lý Nhà nước về kiến trúc và quản lý hành nghề kiến trúc. Trong đó, quản lý phát triển kiến trúc gồm các hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, quản lý kiến trúc đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; hội đồng kiến trúc. Hành nghề kiến trúc sư quy định quyền, nghĩa vụ của kiến trúc sư hành nghề, tổ chức hành nghề kiến trúc trong nước, nước ngoài tại Việt Nam; các tổ chức khác liên quan đến hành nghề kiến trúc; bồi dưỡng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tổ chức, trao giải thưởng kiến trúc…

Phát biểu tại buổi hội thảo, các chuyên gia tham dự đều cơ bản nhất trí đánh giá cao bản dự thảo Luật Kiến trúc mới nhất, trên cơ sở tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa  theo các ý kiến đóng góp của chuyên gia, đặc biệt là sau buổi hội thảo lấy ý kiến lần 1 được tổ chức tại Hà Nội ngày 05/05/2018. Bên cạnh đó, các chuyên gia tham dự hội thảo cũng nhấn mạnh thêm một số các vấn đề quan trọng để Ban soạn thảo Luật Kiến trúc tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo, đặc biệt là các nội dung quy định về tạo dựng tính chuyên nghiệp trong hành nghề kiến trúc, đạo đức hành nghề của kiến trúc sư, tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, đổi mới toàn diện hoạt động kiến trúc – đảm bảo tính chuyên nghiệp thời kỳ hội nhập và đóng góp thiết thực và có hiệu quả cho sự phát triển chung của đất nước.

Ông Lê Quang Huy ông Lê Quang Huy Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội phát biểu ý kiến tại buổi hội thảo

Ông Lê Quang Huy ông Lê Quang Huy Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội phát biểu ý kiến tại buổi hội thảo

Tại hội thảo, ông Lê Quang Huy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội đã phát biểu, đánh giá cao các kết quả đạt được của Bộ xây dựng và ban soạn thảo trong việc xây dựng các nội dung dự thảo Luật xây dựng mới nhất. Dự thảo đã làm rõ được 02 nội dung rất thiết thực với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay là quản lý phát triển kiến trúc và hành nghề kiến trúc. Về nội dung hành nghề, ban soạn thảo có thể tham khảo thêm một số các nội dung quy định của Luật Luật sư trên cơ sở tính tương đồng về yêu cầu hành nghề đã được ban hành trước đây. Về nội dung quản lý phát triển kiến trúc, hiện nay các quy định đã có từng phần nhưng nằm rải rác trong các luật khác như Luật Xây dựng, Luật Phát triển đô thị… chính vì thế cần có sự nghiên cứu đánh giá đầy đủ các nội dung này và kế thừa truyền tải lại trong các nội dung quy định của Dự thảo Luật Kiến trúc sẽ được trình Quốc hội phê duyệt và ban hành tới đây. Các nội dung quy định cần cụ thể, khả thi, cập nhật tình hình thực tiễn (như phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh…), có sự đồng bộ với các dự án luật khác có liên quan như Luật nhà ở, luật phát triển đô thị… để tăng cường chức quản lý nhưng vẫn phát huy mãnh mẽ sức sáng tạo với ý nghĩa công trình kiến trúc là một tác phẩm sáng tạo nghệ thuật.

Kts Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội kiến trúc sư TPHCM phát biểu đóp góp ý kiến tại hội thảo

Kts Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội kiến trúc sư TPHCM phát biểu đóp góp ý kiến tại hội thảo

Kts Nguyễn Văn Tất phát biểu đóp góp ý kiến tại hội thảo

Kts Nguyễn Văn Tất phát biểu đóp góp ý kiến tại hội thảo

Kts Khương Văn Mười phát biểu tại hội thảo

Kts Khương Văn Mười phát biểu tại hội thảo

Chủ tịch hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn phát biểu ý kiến tại buổi hội thảo

Chủ tịch hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn phát biểu ý kiến tại buổi hội thảo

Phát biểu kết luận tại buổi Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn một lần nữa khẳng định, các ý kiến chuyên gia tại buổi hội thảo lần này cành cho thấy rõ sự cần thiết của việc soạn thảo và ban hành của Dự thảo Luật Kiến trúc, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý kiến trúc thực tiễn. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các các chuyên gia, các hội nghề nghiệp đặc biệt là Hội Kiến trúc sư Việt Nam, các cơ quan quản lý địa phương tại cuộc họp tại TPHCM lần này và trong khoảng thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, tổng hợp, báo cáo Ban soạn thảo để hoàn thiện dự thảo Luật trong thời gian sớm nhất theo đúng kế hoạch đặt ra.

HOÀNG PHƯƠNG