24/05/2016

Hội thảo Liên kết tổ chức tài chính và nhà đầu tư gạch không nung

Sáng 24/5, tại TP Hà Nội,  Vụ KH&CN đã tổ chức chương trình hội thảo liên kết tổ chức tài chính và nhà đầu tư gạch không nung Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”. Chủ trì hội thảo là ông Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế – kỹ thuật, Bộ KHCN.

IMG_0889

Theo đó, mục tiêu của dự án là tăng cường chính sách, hướng dẫn tiêu chuẩn và quy chuẩn cho việc sản xuất và sử dụng GKN cũng như tăng cường năng lực của cán bộ quản lý nhà nước có trách nhiệm nhằm thực thi một khung pháp lý được hoàn thiện; Nâng cao kiến thức và tăng cường năng lực của các cơ sở sản xuất và các nhóm đối tượng tiềm năng sử dụng gạch không nung về ứng dụng công nghệ và sản phẩm GKN; Nâng cao khả năng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các nhà đầu tư tiềm năng trong việc tiếp cận các nguồn vốn với lãi suất phải chăng để thực hiện dự án GKN; Trợ giúp kỹ thuật trong việc trình diễn phát triển các dây chuyền sản xuất GKN và sử dụng các sản phẩm trong các dự án xây dựng mới.

Đây là dự án quan trọng và có ý nghĩa nhằm hỗ trợ, thúc đẩy chương trình phát triển VLKN tại Việt Nam hiện nay.

PV