29/05/2020

Hội nghị toàn quốc xây dựng nông thôn mới tổ chức tại Quảng Trị

Ngày 29/5/2020, tại thành phố Đông Hà, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương phối hợp UBND tỉnh Quảng trị tổ chức hội nghị toàn quốc văn phòng điều phối NTM các cấp năm 2020.  Dự kiến hội nghị về phía Trung ương có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và các địa phương trên cả nước. Đại diện tỉnh Quảng Trị có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Trần Thanh Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Trần Thanh Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, chương trình NTM đã hoàn thành sớm các mục tiêu 5 năm trong giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, có 8/19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM hoàn to plan to the top ban đầu. Cả nước có 37/63 tỉnh hoàn thành và kế hoạch chỉ tiêu NTM giai đoạn 5 năm mà Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, cả nước có 5.177 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỉ lệ 52,8%. Bình quân cả nước đạt 16,2 tiêu chí / xã; 126/664 đơn vị cấp huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ NTM; 9 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 tỉnh là Nam Định và Đồng Nai đã được Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Nhiều cách làm sáng tạo, kết quả mô hình,

Hội nghị chủ trì

Hội nghị chủ trì

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình xây dựng NTM của một số vùng còn thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước và vẫn còn khoảng chênh lệch khá lớn về kết quả thực hiện giữa các vùng, miền. Show vẫn còn 45 huyện thuộc 21 tỉnh, thành phố “trắng” xã NTM. NTM chuẩn chất lượng và công việc duy trì kết quả đạt được sau một số phương thức hạn chế; enable with the low variable variable. Chất lượng công trình, cơ sở hạ tầng sau khi đạt tiêu chuẩn của một số địa phương có dấu hiệu xuống cấp do chưa được quan tâm, duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Một số huyện, xã sau khi đạt chuẩn chưa quan tâm đến việc nâng cao chất lượng các tiêu chí mà tập trung quá nhiều vào xây dựng mẫu kiểu NTM…

Đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận một số vấn đề chính về: thử nghiệm trong thực hiện các tiêu chuẩn cứng đạt chuẩn NTM như hạ tầng giao thông, môi trường, hạ tầng sản xuất… trong điều kiện nguồn lực hạn chế ở các khó khăn xã hội; những vấn đề đặt ra trong xây dựng NTM ở các thôn, bản khó khăn như thực hiện các dự án sinh kế hoạch cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn qua các sản phẩm của nông thôn; phát huy vai trò cấp quyền, chính quyền cấp xã để thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; Môi trường quản lý, cảnh quan không gian sống ở nông thôn.

Rà soát lại các tiêu chí, vấn đề trắng, khó khăn trong việc thực hiện xây dựng NTM nhất là ở những huyện này vẫn còn “” xã NTM, xây dựng huyện chuẩn NTM, từ đó đề xuất ra các giải pháp phấn đấu. but under 15 tiêu chí trong giai đoạn 2021-2025; các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chuẩn hướng tới xây dựng NTM đi vào chiều sâu và vững chắc.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình MTQG NTM Trung ương Trần Thanh Nam nhấn mạnh, sở hữu Trung ương chọn tỉnh Quảng Trị làm địa điểm tổ chức hội nghị toàn quốc the room of NTM level is 2020 is because, Quảng Trị tuy là tỉnh khó khăn nhưng đã đạt được tiêu chuẩn của kế hoạch trong giai đoạn 2016 – 2020 là 50% xã đạt chuẩn NTM và có một NTM đạt chuẩn, trong when một số địa phương có điều kiện thuận lợi hơn chưa đạt được mục tiêu này.

Hội nghị này đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ những công việc được làm và không được làm trong quá trình xây dựng NTM, làm cơ sở cho các tỉnh, thành phố bổ sung định hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới , the most in the time of the big integration. Vì vậy, quá trình xây dựng văn kiện đại hội các cấp, các địa phương cần định hướng để thực hiện chương trình tiêu chuẩn quốc gia NTM giai đoạn 2021-2025 vào đại hội văn kiện các cấp.

Một số sản phẩm OCOP tiêu biểu được trưng bày

Một số sản phẩm OCOP tiêu biểu được trưng bày

6 tháng còn lại của năm 2020, các tỉnh, thành phố phải rà soát lại các huyện còn “trắng” xã NTM để hỗ trợ, hoàn thành chỉ tiêu của huyện xã NTM vào cuối năm 2020. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam định hướng, giai đoạn 2021-2025 đối với cấp xã giữ nguyên tiêu chuẩn NTM, nâng cao bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu và sắp tới Trung ương sẽ tổng hợp các điểm mẫu NTM kiểu để ban hành Tools for the local. Với những phần cứng như giao diện thông tin, nước sạch, môi trường … là những tiêu chí mà các địa phương cần chú ý tiếp tục nâng cao. Xã đạt NTM rồi thì tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn NTM nâng cao. Về chủ đề xây dựng văn phòng các cấp độ NTM phân phối, các phương thức cần linh hoạt thực hiện theo hướng liên kết, tinh gọn máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, hội nghị này là diễn đàn lớn để Quảng Trị tiếp tục thu những bài học kinh nghiệm từ quá trình xây dựng NTM ở các tỉnh, thành trong nước. Bí thư Tỉnh ban giám đốc cùng với cả nước, Quảng Trị cố gắng chỉ để bắt đầu phát triển chung trong xây dựng NTM, và về đích sớm hơn 1 năm so với tiêu chuẩn ban đầu về số lượng xã và huyện NTM đạt chuẩn. Ngay từ đầu mục xác định, các địa phương không hoàn thành 19 tiêu chí mà cốt lõi xây dựng NTM là đời sống của người dân được nâng lên, môi trường sống tốt, bảo vệ quốc gia, an ninh… Cũng từ đó NTM speed development of the high rate of province liên tục phát triển. Nhiều sản phẩm được xây dựng thông qua NTM đã hướng đến thị trường trong nước và nước ngoài để nâng cao sản xuất giá trị.

Các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm OCOP tại hội nghị

Các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm OCOP tại hội nghị

Kinh nghiệm rút ra trong xây dựng NTM của tỉnh Quảng Trị theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng là: tỉnh bảo trì trong truyền thông, vận hành thay đổi nhận thức của Nhân dân, tranh thủ tư của các nguồn lực cho NTM . Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là tỉnh sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, đến nay các NTM chưa đạt chuẩn đều là những địa phương khó khăn, đây cũng là trạng thái chung của nhiều địa phương trong nước.Do that, Bí thư Tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT cần chọn 2 trục phát triển để tập trung ưu tiên nguồn lực, tạo ra lực phát triển cho các phương pháp đúng. Theestest is the a standard of the NTM is to for the source for high-end, process to the NTM type pattern and trở thành tàu hỗ trợ những khó khăn địa phương. Trục thứ 2 là NTM khó khăn, chưa chuẩn, cần ưu tiên nguồn ưu tiên cho vùng này,

Cũng trong giới hạn hội nghị này Tỉnh Quảng trị có các hoạt động giới thiệu sản phẩm của nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao, 4 sao của các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh và một số lân cận của tỉnh. Đây là cơ hội cho các cơ sở kinh doanh của Quảng Trị giới thiệu, quảng bá sản phẩm tới nhiều khách hàng trên cả nước.

Tại Hội nghị NTM tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu sản phẩm OCOP hạng 3 sao, 4 sao

Tại Hội nghị NTM tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu sản phẩm OCOP hạng 3 sao, 4 sao

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Tuy là tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng Quảng Trị đã đạt được tiêu đề là có tỷ lệ hơn 50% xã đạt chuẩn nông thôn new and have a NTM huyện. Do đó, kinh nghiệm thực hiện Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại Quảng Trị là những thông tin có giá trị cho các địa phương trong cả nước tham khảo, học tập. Các lần này cũng là cơ hội cho các ngành học, thảo luận địa phương, bổ sung nội dung, mục tiêu cho văn kiện Đại hội Đảng, định hướng cho chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đặt ra những vấn đề khó khăn cần gỡ bỏ và thảo luận về Bộ tiêu chuẩn NTM sắp thực hiện. Giai đoạn tới, định hướng đối với cấp xã là cơ sở giữ nguyên tiêu chuẩn NTM, nâng cao tiêu chuẩn kiểu mẫu NTM.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam cũng đề nghị đối với các NTM đạt chuẩn xã hội cần phải tiếp tục phấn đấu để đạt được tiêu chuẩn NTM nâng cao … Các địa phương cũng cần chú ý bổ sung nguồn lực for the social about the target NTM are same.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Văn phòng Điều phối NTM Trung ương- Ảnh: LT

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Văn phòng Điều phối NTM Trung ương- Ảnh: LT

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam công bố và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Văn phòng Điều phối NTM Trung ương; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020. Đây, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đã phát động đóng góp hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lương Thủy

ntm (2)