25/01/2018

Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035

Ngày 24/1/2018, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định – đại diện các Bộ ngành Trung ương, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành Xây dựng. Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn chủ trì Hội nghị. 

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại cuộc họp

Theo dự thảo thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035 của đơn vị tư vấn – Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP), phạm vi và ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035 bao gồm toàn bộ diện tích của tỉnh Kon Tum (9.674,18km2).

Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035 nhằm cụ thể hóa các quy hoạch chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng và phát triển vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035 trở thành vùng kinh tế động lực của Tây Nguyên với không gian đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù, khu sản xuất nông nghiệp hài hòa với không gian cảnh quan, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh; làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn và các khu chức năng đặc thù.

Nhiệm vụ xác định vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035 là đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ thương mại, du lịch của cả nước thuộc khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia, giữa các tỉnh Tây Nguyên với khu vực Duyên hải miền Trung, đồng thời là vùng trọng điểm phát triển cây công nghiệp, cây dược liệu, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn bản sắc văn hóa đặc trưng vùng Tây Nguyên và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh.

Bên cạnh những yêu cầu về điều tra đánh giá hiện trạng vùng, Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035 còn đưa ra những yêu cầu nghiên cứu về định hướng phát triển không gian vùng lập quy hoạch, hệ thống đô thị, nông thôn, các khu chức năng đặc thù cũng như hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, đánh giá môi trường chiến lược và đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư.

 

Toàn cảnh cuộc họp
Đánh giá cao chất lượng Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đóng góp ý kiến giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo thuyết minh Nhiệm vụ. Trong đó, các đại biểu dự hội nghị đề nghị đơn vị tư vấn phân tích rõ vai trò, vị trí của Kon Tum đối với khu vực Tây Nguyên; đánh giá đầy đủ hiện trạng cơ sở hạ tầng của Kon Tum, bổ sung những thông tin cần thiết, liên quan đến xử lý nước thải, xây dựng nhà tang lễ, hệ thống chiếu sáng, cây xanh đô thị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, làm rõ các nội dung liên quan đến quy hoạch, phát triển đô thị Kon Tum đến năm 2035, trong đó phân tích mối liên kết vùng thông qua hệ thống giao thông, xác định rõ những khu vực chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu và đưa ra giải pháp ứng phó, chú trọng tăng trưởng xanh, khai thác tiềm năng khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, phát triển du lịch sinh thái ở Măng Đen.

Để thực hiện tốt nhất Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đề nghị UBND tỉnh Kon Tum cần tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác quy hoạch để góp ý cho lãnh đạo tỉnh về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến 2035.
Trần Đình Hà/Moc.gov.vn