30/10/2017

Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 27/10/2017 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ngành Trung ương; UBND tỉnh Gia Lai; Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị. 

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu kết luận

Báo cáo Hội đồng thẩm định về thuyết minh dự thảo Nhiệm vụ quy hoạch và dự thảo Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, đại diện đơn vị tư vấn – Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam đã nêu những điểm chính trong việc đề xuất Nhiệm vụ quy hoạch, bao gồm căn cứ pháp lý, sự cần thiết, tổng quan về điều kiện tự nhiên và hiện trạng phát triển của tỉnh Gia Lai; các nhiệm vụ cần nghiên cứu trong quá trình lập quy hoạch vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng các chủ trương, đường lối và định hướng chiến lược của quốc gia về phát triển vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đóng góp những ý kiến cụ thể giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo thuyết minh cũng như Dự thảo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, trong đó lưu ý làm rõ các mục tiêu của quy hoạch, các chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết của Trung ương về phát triển vùng Tây Nguyên, và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn cũng đề nghị cần làm rõ thêm các yêu cầu quốc phòng – an ninh, đánh giá thực trạng, định hướng phát triển không gian nên tập trung vào một số điểm nhấn chính, không dàn trải, để triển khai thực hiện trong bối cảnh nguồn lực ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp.


Minh Tuấn/Moc.gov.vn