02/07/2018

Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch cấp nước các vùng kinh tế trọng điểm

Ngày 28/6/2018 tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã chủ trì Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện các tỉnh trong phạm vi quy hoạch, các thành viên của Hội đồng thẩm định, các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan. 

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chủ trì Hội nghị

Theo Báo cáo của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, với diện tích tự nhiên khoảng 15.591km2 và lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình.

Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, do Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh lập, có phạm vi bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của 08 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Tiền Giang, với diện tích đất tự nhiên khoảng 30.404km2.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị tư vấn và ý kiến của đại diện các địa phương, các thành viên của Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn phối hợp với Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng cũng như gửi hồ sơ xin ý kiến các địa phương, các doanh nghiệp trong phạm vi lập quy hoạch, để cập nhật, bổ sung trong thuyết minh cũng như Dự thảo tờ trình và Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, hiện nay các tỉnh, thành phố trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch cấp nước vùng đều đã phê duyệt và triển khai các quy hoạch cấp nước của mình, do đó, cần đề ra yêu cầu đánh giá kỹ hiện trạng cấp nước của từng tỉnh cũng như của cả vùng, xác định những bất cập trong việc thực hiện để làm rõ sự cần thiết cũng như mục tiêu của việc lập quy hoạch cấp nước vùng trong các khía cạnh về quản lý nhà nước, phát triển đầu tư, đảm bảo cung cấp nước an toàn cho xã hội, đồng thời đề xuất các giải pháp giải quyết các bất cập đó trong quy hoạch cấp nước vùng./.

Minh Tuấn/moc.gov.vn