25/07/2016

Hội nghị quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới về xây dựng

Ngày 22/7/2016, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật mới về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển nhà và thị trường bất động sản. Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng, lãnh đạo Sở Xây dựng các địa phương, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành xây dựng, đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên toàn quốc. 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết, gần đây Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều chính sách mới trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, phát triển nhà và thị trường bất động sản. Những chính sách này có nhiều đổi mới về mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tăng cường sự kiểm soát của nhà nước về nhà ở, đặc biệt là nhà ở thương mại để tránh tồn dư bất động sản. Bên cạnh đó, các cấp có thẩm quyền cũng ban hành nhiều cơ chế mới về nhà ở công nhân, nhà công vụ, nhà chung cư cũ, ưu đãi về nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhu cầu sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng bày tỏ sự vui mừng khi Hội nghị quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật mới về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển nhà và thị trường bất động sản nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia, các địa phương cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên toàn quốc. Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết, Bộ Xây dựng rất quan tâm lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp bổ ích của các đại biểu tham dự Hội nghị nhằm sửa đổi, xây dựng mới các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản sao cho phù hợp với thực tế cuộc sống và mang lại hiệu quả quản lý nhà nước một cách tối ưu nhất.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã trình bày những quy định trong các văn bản mới về phát triển nhà ở và hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, hệ thống pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản đưa ra yêu cầu trước khi quyết định chủ trương đầu tư và lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản thì cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, bất động sản của địa phương đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật về nhà ở mới được ban hành đã phân định rõ phạm vi áp dụng pháp luật trong việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản và phân định rõ các hình thức phát triển nhà ở cho từng đối tượng khác nhau, từ đó quy định cụ thể các thủ tục thực hiện đối với từng loại hình phát triển nhà ở và những quy định mới khác liên quan đến chủ đầu tư dự án bất động sản cũng như về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu cũng nghe đại diện lãnh đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) trình bày những điểm mới của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và những quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD, Thông tư số 18/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng và nghe lãnh đạo Vụ Kinh tế xây dựng trình bày những điểm mới trong Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Trần Đình Hà