02/10/2017

Hội nghị Kính và Thủy tinh Đông Nam Á lần thứ 41

Về việc báo cáo tổ chức Hội nghị Quốc tế và xin Bộ Xây dựng bảo trợ cho Hội nghị này, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2278 /BXD-VLXD gửi Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam.


Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 43/CV-HH ngày 30/8/2017 của Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam về việc báo cáo và xin bảo trợ cho Hội nghị Kính và Thủy tinh Đông Nam Á lần thứ 41, thời gian từ ngày 9/10 đến ngày 12/10/2017 tại TP Đà Nẵng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Hội nghị Kính và Thủy tinh Đông Nam Á lần thứ 41 góp phần phát triển bền vững ngành Kính và Thủy tinh của Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Bộ Xây dựng thống nhất bảo trợ cho Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam tổ chức Hội nghị trên. Để Hội nghị thành công tốt đẹp, Bộ Xây dựng yêu cầu Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam gửi báo cáo chi tiết các nội dung chính của Hội nghị về Bộ trước khi tổ chức.

Được biết, tại Hội nghị lần này các hãng, ngành Kính và Thủy tinh trên thế giới sẽ trình bày các báo cáo liên quan đến tiến bộ khoa học công nghệ của ngành Kính và Thủy tinh trong kỷ nguyên số và định hướng công nghệ tiên tiến tới Cách mạng Khoa học Công nghệ lần thứ 4.

Tuyết Hạnh/BXD