01/11/2016

Hội nghị khoa học công nghệ & đào tạo lần thứ XIV – 2016, Khoa Kiến trúc – Công trình, Đại học Phương Đông

(Tạp chí Kiến trúc Việt Nam) – Hướng đến chào mừng kỷ niệm 22 năm ngày thành lập trường Đại học Phương Đông, ngày 29/10/2016 Khoa kiến trúc – công trình đã tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ & đào tạo lần thứ XIV. Hội nghị lần này nhằm đánh giá và đề xuất các định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, trình độ chuyên môn của giảng viên- sinh viên của nhà trường thuộc các lĩnh vực chuyên ngành kiến trúc, xây dựng công trình.

Hội nghị khoa học đã được sự tham gia của đại diện đơn vị như Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Tổng hội xây dựng Việt Nam, các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành xây dựng, các giảng viên dài hạn, giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng và toàn thể sinh viên trong khoa, nhằm mục đích khuyến khích phát triển các công trình nghiên cứu, sản phẩm khoa học của đội ngũ giảng viên và sinh viên trong năm học.

anh-1

PGS.TS. Bùi Thiện Dụ – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại lễ khai Mạc, PGS.TS. Bùi Thiện Dụ – Hiệu trưởng nhà trường, đồng chủ trì hội nghị đã nhấn mạnh ý nghĩa và sự cần thiết của việc đổi mới công tác đào tạo cả Khoa và nhà trường trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là hướng đến đào tạo đội ngũ các kỹ sư vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng tốt các yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động đang yêu cầu.

Thay mặt các chuyên gia dự hội nghị, GS.TSKH. Nguyễn Tài – Chủ nhiệm khoa Kiến trúc – Công trình trình bày bài báo cáo:“Nguồn nhân lực ngành xây dựng: chiến lược – thực trạng” trong đó chỉ rõ các vấn đề và định hướng cần đổi mới trong đào tạo nguồn nhân lực ở nước ta nói chung cũng như đối với Khoa Kiến trúc – Công trình, Đh Phương Đông nói riêng.

GS.TSKH. Nguyễn Tài - Chủ nhiệm khoa Kiến trúc - Công trình trình bày bài báo cáo

GS.TSKH. Nguyễn Tài – Chủ nhiệm khoa Kiến trúc – Công trình trình bày bài báo cáo

Tại hội nghị lần thứ XIV – 2016 đã có 45 báo cáo của giảng viên của Khoa, của các trường bạn và của học viên cao học khoá III ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp , có 13 báo cáo của các nhóm sinh viên.

Chương trình Hội nghị được diễn ra phù hợp với 4 phân ban: Phân ban 1 – Kỹ thuật công trình xây dựng, Phân ban 2,3 – Kiến trúc, Quy hoạch, Phân ban 4 – Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kinh tế & Quản lý xây dựng. Hội nghị đã được nghe những ý kiến trao đổi phong phú, đa dạng nhưng trọng tâm và tập trung vào các vấn đề đang được xã hội quan tâm.

PV