08/08/2016

Hội nghị công bố Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn đến năm 2030

Sáng ngày 5/8/2016, tại TP Thái Nguyên, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 17/3/2016. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành trong vùng quy hoạch; các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại Hội nghị

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vùng quy hoạch ATK có quy mô diện tích khoảng 5.692km2,  bao gồm 8 đơn vị hành chính cấp huyện: Định Hóa, Đại Từ và Phú Lương của tỉnh Thái Nguyên; các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang của tỉnh Tuyên Quang; huyện Chợ Đồn của tỉnh Bắc Kạn. Vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn được phân ra thành 4 tiểu vùng: Tiểu vùng trọng tâm ATK; tiểu vùng phía Bắc; tiểu vùng phía Nam; tiểu vùng thành phố Tuyên Quang, trong đó, tiểu vùng trọng tâm ATK là khu vực có ý nghĩa quan trọng và có giá trị rất lớn về phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa, du lịch và an ninh quốc phòng.

Theo quy hoạch, vùng chiến khu cách mạng ATK có nhiều địa danh gắn với các di tích cách mạng gắn với các khu vực cần bảo tồn nằm trong vùng ATK và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử. Đây còn là vùng phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, khai thác phát triển du lịch. Quy hoạch có nhiều nội dung định hướng cụ thể về phát triển hệ thống đô thị, dân cư nông thôn; không gian vùng, khu vực di tích; du lịch, văn hóa; hệ thống hạ tầng xã hội; các vùng nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng, an ninh… cho cả vùng đến năm 2030.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn trao Hồ sơ quy hoạch cho đại diện lãnh đạo 3  tỉnh trong vùng quy hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đề nghị 3 địa phương trong vùng quy hoạch  cần hợp tác, gắn kết chặt chẽ để cùng thực hiện hiệu quả theo Đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về phát triển kinh tế – xã hội vùng ATK.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, việc thực hiện tốt quy hoạch được phê duyệt cũng chính là thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đồng bào các dân tộc vùng chiến khu cách mạng còn đang gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Trong công tác triển khai thực hiện quy hoạch, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đề nghị các tỉnh trong vùng sớm đề xuất với Chính phủ các cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển vùng phù hợp với điều kiện địa phương; trên cơ sở quy hoạch được công bố, triển khai các quy hoạch phân khu.

Toàn cảnh Hội nghị.

Về định hướng phát triển du lịch, văn hóa vùng chiến khu cách mạng ATK, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đề nghị 3 địa phương trong vùng quy hoạch nghiên cứu cách làm hiệu quả để khai thác được cảnh quan du lịch trong toàn vùng chứ không phải chỉ riêng những di tích lịch sử; các tỉnh trong vùng, cần thiết thì nên mời các chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm theo từng lĩnh vực chuyên ngành: kinh tế, nông lâm nghiệp, dịch vụ- thương mại, du lịch đến khảo sát,  tham vấn, đề xuất phương án khả thi, đổi mới cách làm mang lại hiệu quả, cụ thể hóa việc triển khai quy hoạch.

Ninh Hạnh/Theo Moc.gov.vn