29/01/2018

Hội kiến trúc sư Thái Nguyên: Một năm nhiều thành công

Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn liền với cuộc sống tại địa phương, Hội kiến trúc sư (KTS) tỉnh Thái Nguyên đã có một năm 2017 đạt nhiều thành tích đáng khích lệ.


Chủ tịch Hội KTS Việt Nam ghi cảm tưởng tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh – ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có hơn 150 KTS đang công tác và hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có 82 hội viên.

Với vai trò là một tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của KTS, các hội viên khi tham gia hoạt động công tác cho Hội KTS Thái Nguyên đều kiêm nhiệm, kể cả các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Hội cùng các hội viên đều có ý thức được vai trò trách nhiệm của mình trong công việc xây dựng tổ chức Hội, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hội luôn có định hướng đối với anh, chị em KTS trong nghề nghiệp sáng tác của mình, góp phần xây dựng bộ mặt quy hoạch kiến trúc đô thị Thái Nguyên ngày càng đẹp hơn.

Trên cơ sở phương hướng hoạt động, Ban Chấp hành Hội có chương trình hoạt động hàng tháng quý ở từng thời điểm một cách hợp lý và kịp thời. Theo đó trong những năm qua hoạt động Hội KTS Thái Nguyên đã thực sự đổi mới, toàn diện, kết quả các mặt hoạt động đã hơn hẳn.

Minh chứng cho nhận định ấy được thể hiện ở các mặt hoạt động cụ thể của Hội, công tác hội viên, công tác tư vấn thiết kế, công tác văn phòng, công tác kiểm tra, công tác lý luận – sáng tác – phê bình đã được phân công cụ thể và đôn đốc thường xuyên.

Môi trường cho hoạt động sáng tạo của KTS trong những năm qua đã được cải thiện đáng kể. Sự cần thiết phải có bàn tay và tư duy của KTS trong tư vấn quy hoạch – kiến trúc xây dựng đã được xã hội nhận thức đúng hơn.

Đáng kể là trong lĩnh vực thiết kế nhà ở tư nhân đã có nhiều công trình do các KTS Thái Nguyên thiết kế được đánh phù hợp trong sử dụng và có kiến trúc đẹp. Lãnh đạo các cấp và cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương trong những năm gần đây cũng đã đánh giá đúng vị trí của hội viên và quan tâm hơn rất nhiều đối với công tác của Hội và hoạt động nghề nghiệp của KTS.

Với vai trò và nhiệm vụ của mình, Hội KTS Thái Nguyên đã có những đóng góp quan trọng cho việc tư vấn, phản biện, tham mưu giúp chính quyền địa phương trong công tác quản lý kiến trúc – quy hoạch, thực hiện tư vấn nhiều đề án, dự án đầu tư xây dựng đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như: Các đồ án hoàn thiện, chỉnh trang đô thị Thái Nguyên, quy hoạch các trường chuyên nghiệp, quy hoạch thị trấn, thị tứ, các điểm dân cư, các cụm công nghiệp và hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng…

Bên cạnh đó, Hội KTS Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ do Hội KTS Việt Nam giao phó, tổ chức thành công nhiều sự kiện như: Hội thảo “Nhận biết và tạo lập bản sắc kiến trúc các tỉnh miền núi phía Bắc”; Hội thảo “Kiến trúc nhiệt đới và thiết kế đô thị”; đề tài nghiên cứu “Kiến trúc nhà ở dân tộc Tày vùng núi phía Bắc”; đề tài “Kiến trúc thời kỳ đổi mới tại Thái Nguyên”… Thông qua các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho KTS, giao lưu trao đổi nghề nghiệp với các tỉnh bạn… năng lực sáng tác, phê bình của các KTS ngày càng được nâng cao, chất lượng đồ án do các KTS Thái Nguyên thiết kế ngày càng chuyển biến một cách tích cực.

Đặc biệt, trong năm 2017 Hội đã cùng với Hội KTS Việt Nam tổ chức thành công Liên hoan KTS trẻ toàn quốc lần thứ VII năm 2017 – hoạt động kiến trúc truyền thống do Hội KTS Việt Nam đề xướng và tổ chức từ năm 2006 – với sự tham gia kỷ lục của lực lượng KTS trẻ cả nước: Trên 1.100 KTS đến từ 60 đoàn thuộc 40 tỉnh, thành.

Tuy nhiên, theo KTS Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch Hội KTS Thái Nguyên: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội KTS Thái Nguyên còn có những hạn chế nhất định, đó là: Chất lượng làm nghề chưa cao, đặc biệt là về công nghệ; nhân tố hoạt động Hội dàn trải, hoạt động các câu lạc bộ còn yếu, hoạt động nghề thiếu thủ lĩnh; chưa khẳng định được vai trò của KTS, hội viên, Hội trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội địa phương; lĩnh vực làm nghề của KTS còn tản mạn, nặng về lo đời sống; tài chính của tổ chức Hội còn hạn chế…

Trong phương hướng hoạt động năm 2018, Hội KTS Thái Nguyên xác định: Sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cho các hội viên thông qua các hoạt động tọa đàm, tham quan, hội thảo, các chương trình tái đào tạo, bồi dưỡng kiến trúc, tăng cường giao lưu học hỏi với các Hội KTS trong cả nước; tiếp tục gắn kết các hoạt động của Hội với các hoạt động mang tính văn học nghệ thuật; đẩy mạnh công tác truyền thông, giới thiệu hình ảnh của kiến trúc, đô thị Thái Nguyên và các tác phẩm của KTS Thái Nguyên.

NTV/BXD