03/10/2019

Hoạt động xây dựng tại TPHCM tiếp tục gặp khó khăn

Cục Thống kê TPHCM cho biết, hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố trong quý III tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Điển hình là khó khăn về thủ tục pháp lý của công trình nhà ở, việc siết chặt giấy phép xây dựng cùng chi phí nhân công và giá nguyên vật liệu tăng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính chung, giá trị sản xuất xây dựng 9 tháng trên địa bàn Thành phố ước đạt 174.276 tỷ đồng, trong đó khu vực nhà nước đạt 6.144 tỷ đồng, chiếm 3,5%; khu vực ngoài nhà nước đạt 161.999 tỷ đồng, chiếm 93,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6.133 tỷ đồng, chiếm 3,5%. Trong tổng giá trị sản xuất xây dựng thì hoạt động xây dựng nhà chiếm 54,7%; công trình kỹ thuật dân dụng chiếm 21,8% và hoạt động xây dựng chuyên dụng chiếm 23,5%.

Trung Hiếu/Báo Đấu thầu