09/07/2021

Hoàn thiện quy hoạch các đô thị vệ tinh

Việc triển khai công tác lập các đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 đến 1/5.000 để cụ thể hóa quy hoạch chung các đô thị vệ tinh là nhiệm vụ cấp thiết, cơ sở để đề xuất, thực hiện các dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Vì thế, TP Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch các đô thị vệ tinh.

Hà Nội có năm đô thị vệ tinh gồm Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn. Các đô thị vệ tinh được định hướng phát triển hoàn chỉnh, đồng bộ từ hạ tầng kỹ thuật đến hạ tầng xã hội, trong đó, Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 705/QÐ-TTg ngày 28/5/2020. Tháng 7/2020, Sở Quy hoạch và Kiến trúc phối hợp UBND các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, thị xã Sơn Tây, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai nội dung quy hoạch nêu trên.

Ðến nay, hai quy hoạch phân khu quan trọng gồm phần lõi của đô thị Hòa Lạc là Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Ðại học quốc gia Hà Nội đã được Thủ tướng phê duyệt. Ðể đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch bốn phân khu còn lại, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức lập các quy hoạch phân khu đô thị để cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư và lập quy hoạch chi tiết. Tại cuộc họp xem xét việc tổ chức lập các quy hoạch năm phân khu đô thị vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Dương Ðức Tuấn đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương tổ chức rà soát, hoàn thành việc lập các quy hoạch phân khu đô thị. Trong đó, đối với đô thị Hòa Lạc, giao Viện Quy hoạch xây dựng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập nhiệm vụ và đồ án các quy hoạch phân khu đô thị, bao gồm cả khu vực đô thị, khu chức năng…, đồng bộ tổng thể đô thị Hòa Lạc. Sở Quy hoạch và Kiến trúc thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định; báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất, địa bàn có tới mười xã nằm trong đô thị vệ tinh Hòa Lạc cho biết, việc đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch đô thị này có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của huyện Thạch Thất và các địa phương nằm trong vùng quy hoạch, là đòn bẩy để huyện phát huy lợi thế, thu hút tối đa các nguồn lực phát triển của địa phương.

Thời gian qua, việc triển khai các đô thị vệ tinh còn chậm do cả nguyên nhân chủ quan, khách quan. Vì thế, việc sớm hoàn thiện quy hoạch Khu đô thị Hòa Lạc có vai trò quan trọng đối với bốn Khu đô thị còn lại. Khi đô thị Hòa Lạc và bốn đô thị vệ tinh khác được hoàn thiện, với khả năng dung nạp khoảng 1,4 triệu người, TP Hà Nội sẽ có sự thay đổi rõ nét, với nhiều lợi thế về đẩy mạnh khởi nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới, sáng tạo; giảm tải áp lực đô thị nội đô, kéo giãn dân đô thị, tạo đà phát triển thành phố văn minh, hiện đại, thông minh.

Nguyên Ðào/Báo Nhân dân – Chuyên trang Hà Nội