15/09/2016

Hoàn thành nhiều đồ án quy hoạch xây dựng lớn

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, 8 tháng qua, c nước đã có 15 đô thị được cấp có thẩm quyền Quyết định công nhận loại đô thị từ loại I đến loại IV, trong đó có 2 đô thị loại I, 2 đô thị loại II, 1 đô thị loại III và 10 đô thị loại IV. Đến nay, toàn quốc có khoảng 795 đô thị.


Đó là một trong những kết quả nổi bật trong công tác quản lý phát triển đô thị và nông thôn mà ngành Xây dựng đạt được từ đầu năm đến nay. Cụ thể, trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, nhiều đồ án, công trình đã hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ như: điều chỉnh quy hoạch xây dựng (QHXD) Vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh QHXD Vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; QHC xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc; QHXD Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến về các đồ án quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị tại các đô thị trên cả nước, các công trình kiến trúc trọng điểm, các dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn và có yêu cầu đặc biệt tại các địa phương như: QH chung thị trấn An Lão và phần mở rộng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; góp ý quy hoạch phân khu xây dựng KCN Đồng Văn IV, tỉnh Hà Nam; điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Tiên Lãng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050…

Ngoài ra, đã có 2 đồ án quy hoạch được công bố gồm: QHXD vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Cạn; điều chỉnh QHXD Vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo hoàn thành nghiên cứu, lập các đồ án thiết kế đô thị mẫu tại 8 địa phương; thẩm tra thiết kế đô thị tại 4 địa phương (Thái Nguyên, Hạ Long, Nha Trang, Cần Thơ).

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2016, Bộ Xây dựng hoàn thành Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thiện để ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng nông thôn; rà soát, nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tham gia thẩm định đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Trong công tác quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng đã tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư, chuyển quyền sử dụng đất đối với khu vực đã đầu tư hạ tầng tại các dự án về phát triển đô thị trên cả nước theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013.

Tính đến ngày 22/8/2016, đã có 57 dự án ( từ 20-100ha) xin chấp thuận đầu tư (đã trả lời 53 dự án), 6 dự án trên 100 ha xin chấp thuận đầu tư (đã trả lời 4 dự án), 264 dự án xin ý kiến chuyển quyền sử dụng đất (đã trả lời 256 dự án); 4 dự án xin điều chỉnh lấy ý kiến Bộ Xây dựng (đã trả lời 4 dự án).

Đến nay, đã có 7 tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị; 33 tỉnh đang tiến hành điều chỉnh/lập mới Chương trình phát triển đô thị. Trong 8 tháng năm 2016, 15 đô thị đã được cấp có thẩm quyền Quyết định công nhận loại đô thị từ loại I đến loại IV, trong đó có 2 đô thị loại I, 2 đô thị loại II, 1 đô thị loại III và 10 đô thị loại IV.

Các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020, các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực phát triển đô thị cũng đang được tập trung triển khai thực hiện như: Dự án nâng cấp đô thị 6 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Dự án nâng cấp đô thị 7 tỉnh miền núi phía Bắc; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020, cập nhật các yêu cầu mới của địa phương, chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình phát triển đô thị toàn quốc; tiếp tục triển khai Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2015; Kế hoạch hành động Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020; dự án ODA và các dự án hợp tác khác…

Vân Anh/Báo Xây dựng