27/09/2019

Hòa Bình chỉ định nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Sông Đà 452 tỷ

UBND tỉnh Hòa Bình vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình tại phường Thái Bình và xã Dân Chủ, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Theo đó, trong quý IV/2019, Hòa Bình sẽ thực hiện chỉ định nhà đầu tư dự án này.

ây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện dự kiến 452 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 61,6 tỷ đồng. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng một khu đô thị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; văn minh, hiện đại; phát huy tiềm năng, thế mạnh về phát triển đô thị TP. Hòa Bình nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung; góp phần phát triển hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế – xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tuấn Dũng/Báo Đấu thầu