09/06/2016

Hiệu quả của phương pháp không xâm lấn đối với các loại vật liệu

Các nhà nghiên cứu tại Universitat Politècnica de València đã phát triển phương pháp không xâm lấn giúp khắc phục thiệt hại trên tất cả các loại vật liệu trong thời gian thực.

Kỹ thuật này dựa trên các kỹ thuật xử lý tín hiệu tiên tiến và phân tích tín hiệu thu được từ việc phân tích siêu âm vật liệu. Những biến đổi về tham số này là biểu hiện của những thiệt hại có thể có trên vật liệu. Bằng cách chạy các dải tần số khác nhau, có thể biết được cấu trúc bên trong của vật liệu và định lượng mức độ thiệt hại chính xác hơn nhiều so với việc sử dụng các kỹ thuật truyền thống.

Được cấp bằng sáng chế bởi UPV, kỹ thuật này cạnh tranh hơn so với những kỹ thuật hiện đang sử dụng về các yếu tố như tốc độ đo. Phương pháp mới có một số lợi thế, bao gồm cả việc đánh giá thiệt hại tổng thể của vật liệu. Ngoài ra, các thông số đo được quy về 0 và 1, giúp cho việc hiểu các kết quả dễ dàng hơn.

Trên thực tế phương pháp này có nhiều khả năng ứng dụng, chẳng hạn như trong hàng không, kỹ thuật hàng hải, đo sự vận động và giám sát trên thân máy bay. Trong lĩnh vực này, do tải cao, sự thay đổi áp lực và nhiệt độ đột ngột, rất cần thiết để kiểm tra định kỳ tình trạng của thân tàu, cánh máy bay…

Hơn nữa, trong lĩnh vực xây dựng dân dụng phương pháp mới này có thể được sử dụng để phát hiện thiệt hại trên các cây cầu, trụ cột, các yếu tố kháng trong các tòa nhà và đánh giá khuyết tật trong công trình xây dựng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hoặc ăn mòn trong môi trường biển.

Thu Giang (Theo Science Daily)/Báo Xây dựng