16/07/2015

Hàng nghìn công trình xây dựng đã được kiểm tra!

Chỉ trong một tuần từ 3/7 đến 9/7 đã có hơn 1000 công trình xây dựng được lực lượng Thanh tra xây dựng kiểm tra, trong đó có nhiều công trình đã được kịp thời xử lý góp phần giữ gìn trật tự xây dựng trên toàn thành phố.Công trình số 90 ngõ 129 đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) xây dựng vượt tầng, đến nay đã hoàn thiện đi vào sử dụng nhưng không hề bị xử lý.

Cụ thể, về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, trong tuần Thanh tra Sở đã kiểm tra 1001 công trình. Trong đó số công trình vi phạm là 66 công trình (33 không phép, 07 công trình sai phép và có 26 công trình vi phạm khác). Lực lượng Thanh tra xây dựng đã lập 66 hồ sơ vi phạm hành chính và chuyển đến UBND các cấp để xử lý; tham mưu giúp UBND các cấp ra Quyết định đình chỉ 32 công trình vi phạm trật tự xây dựng; đã ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự xây dựng.

Kết quả xử lý, tham gia tổ chức cưỡng chế 05 công trình vi phạm; đã có 17 công trình tự khắc phục; xử lý bằng hình thức khác 11 công trình vi phạm; đang tiếp tục giải quyết 33 công trình vi phạm khác.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, đã thực hiện 01 cuộc thanh tra, 3 cuộc kiểm tra, trong đó tham mưu, ban hành 6 văn bản đôn đốc xử lý về trật tự xây dựng trên toàn địa bàn thành phố.