12/08/2019

Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 7141/STNMT-CCQLĐĐ, đề nghị sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã có rừng thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, ngày 27-6-2019, UBND thành phố có Văn bản số 2659/UBND-KT về tập trung chỉ đạo thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố, xây dựng, trình duyệt phương án quản lý rừng bền vững. Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã có rừng trên địa bàn thành phố tổ chức giao đất, giao rừng cho các tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện theo đúng quy định.

ha-noi-yeu-cau-ra-soat-toan-bo-hien-trang-rung-dat-lam-nghiep

Để có cơ sở thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở NN&PTNT, cho ý kiến về quy định của pháp luật và điều kiện giao rừng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Còn UBND các huyện, thị xã có rừng rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố; thống kê cụ thể số lượng và diện tích đất theo từng thửa, đề xuất giải pháp báo cáo Sở NN&PTNT để chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất tham mưu dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố.

Trên cơ sở kết quả rà soát và đề xuất của UBND các huyện, thị xã nơi có rừng, nội dung thực hiện của Sở NN&PTNT theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2659/UBND-KT, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp cùng Sở NN&PTNT nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định, báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

HP/Pháp luật và Xã hội