24/07/2023

Hà Nội: Yêu cầu điều chỉnh thiết kế, công năng các công trình vi phạm phòng cháy, chữa cháy

(KTVN) – UBND thành phố Nội vừa ban hành Công văn về xử đối với các công trình không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao về xử lý các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC được đưa vào sửdụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực; các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạtđộng bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, tiến độ, lộ trình đã đề ra.

Thực hiện thủ tục điều chỉnh thiết kế, công năng công trình, giấy phép xây dựng cho phù hợp với các quy định hiện hành. (Nguồn: ST)

Công an thành phố xử lý các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực; các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ…

Sở Xây dựng chủ trì xử lý các công trình không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn thành phố theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng các công trình thực hiện thủ tục điều chỉnh thiết kế, công năng công trình, giấy phép xây dựng liên quan đến các giải pháp tăng cường PCCC cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Cùng với đó, đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc khai thác sử dụng các công trình đúng công năng theo thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt. Trường hợp công trình chuyển đổi công năng thì phải thực hiện thiết kế về xây dựng, thiết kế về PCCC theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan…

Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì phối hợp với Viện Quyhoạch xây dựng Hà Nội nghiên cứu, xây dựng chương trình cải tạo, chỉnh trang đô thị gắn với chương trình phát triển đôthị của thành phố để từng bước giải quyết triệt để các tồn tại về PCCC đối với các công trình xây dựng.

UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình cam kết thực hiện việckhắc phục các tồn tại, quá trình khắc phục cần bảo đảm an toàn cho người và công trình lân cận, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng.

Tuyết Ngân