05/01/2021

Hà Nội: Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu thị trường bất động sản

Nhằm đảm bảo vai trò quản lý nhà nước, tránh tình trạng thao túng, đầu cơ đối với thị trường bất động sản, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo Sở Xây dựng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin chung về thị trường này; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp quản lý, điều tiết hiệu quả.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 104-TB/TU ngày 4/1/2021 của Văn phòng Thành ủy Hà Nội về “Kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Xây dựng và ngành Xây dựng”.

Theo đó, ngày 22/12/2020, Thường trực Thành ủy có buổi làm việc với Sở Xây dựng và ngành Xây dựng thành phố về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2020 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở Xây dựng ngày 22/12/2020

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở Xây dựng ngày 22/12/2020

Tại cuộc làm việc, Sở Xây dựng đã nêu hơn 20 kiến nghị, đề xuất thuộc 3 nhóm vấn đề, gồm: Công tác tổ chức cán bộ; về các lĩnh vực quản lý của Sở và về các dự án đề xuất đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo của thành phố.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã kết luận và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của Sở Xây dựng.

Trong đó, đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát tất cả các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để xác định những tồn tại, vướng mắc từ đó có các giải pháp phù hợp khi triển khai xây dựng kế hoạch phát triển đô thị thành phố giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn; đầu tư xây dựng đồng bộ các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch; đẩy mạnh cơ giới hóa trong thu gom rác thải; tăng cường công tác quản lý khí thải môi trường…

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần xác định việc cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư, khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung triển khai; đưa việc triển khai cải tạo chung cư cũ là một trong những nội dung chính của Chương trình công tác số 03 của Thành ủy nhằm thực hiện đồng bộ việc tái thiết và phát triển đô thị.

Đáng chú ý, đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo Sở Xây dựng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp quản lý, điều tiết thị trường bất động sản, đảm bảo vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường này và đảm bảo tối ưu nguồn thu ngân sách nhà nước từ thị trường bất động sản, đồng thời tránh tình trạng thao túng và đầu cơ, xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin chung về thị trường bất động sản.

Người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô yêu cầu tăng cường công tác cấp phép xây dựng và kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch của các công trình xây dựng; xử phạt nghiêm các cán bộ thanh tra trật tự xây dựng có hành vi nhũng nhiễu hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm trật tự xây dựng.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ngành Xây dựng cần rà soát, lựa chọn một số dự án cấp thiết, cần ưu tiên tập trung xử lý: Công viên, cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước, vệ sinh, môi trường và chỉnh trang đô thị tại khu vực các cửa ô, để triển khai ngay trong năm 2021. Kêu gọi các nhà đầu tư lớn, có uy tín tham gia vào đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, môi trường.

Đối với các kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ Xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý ngành, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị của thành phố và các bộ, ban, ngành của Trung ương để rà soát, đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo các cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn thực hiện.

Đối với các đề xuất, kiến nghị cụ thể, Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; lộ trình, tiến độ thực hiện đối với từng nội dung đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất giúp Sở Xây dựng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành liên quan của thành phố tăng cường trách nhiệm, sâu sát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thường xuyên báo cáo Thường trực Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy kết quả triển khai thực hiện”, Kết luận cũng nêu rõ.

Hoàng Phúc/Lao động thủ đô