15/04/2020

Hà Nội – Toulouse hợp tác bảo tồn Di sản Hoàng thành Thăng Long

Bộ VHTTDL vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội trả lời về đề xuất Dự án hợp tác Hà Nội -Toulouse tại di sản Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Bộ VHTTDL thống nhất đề xuất trong văn kiện Dự án hợp tác Hà Nội -Toulouse về hỗ trợ kỹ trợ kỹ thuật bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị các khu di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội. Đối với các hợp phần của Dự án có liên quan đến hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, trình bày hiện vật, đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chủ dự án thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

 Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản gửi Bộ VHTTDL, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc phê duyệt văn kiện về Dự án hợp tác Hà Nội -Toulouse. Trong đó, mục tiêu Dự án nhằm đánh dấu hợp tác bền vững trong lĩnh vực di sản văn hóa giữa thành phố Hà Nội và Toulouse nói riêng và quan hệ hữu nghị Việt – Pháp nói chung; thể hiện sự quyết tâm và đầu tư của TP Hà Nội đối với di sản thế giới. Về các hợp phần, hai bên sẽ chuyển giao kỹ thuật ghi chép, lưu trữ và thống kê tư liệu lịch sử – khảo cổ bằng phần mềm chuyên dụng; hỗ trợ triển khai một dự án khoa học và văn hóa tại các vị trí thuộc Hoàng thành Thăng Long, tại khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và phòng trưng bày trong khu khảo cổ học; hỗ trợ và tư vấn về kết cấu kiến trúc để phát huy giá trị khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu (nằm ở phía Tây của Hoàng thành Thăng Long)…

Tổng vốn dự kiến quá trình hợp tác là 402 nghìn Euro, trong đó thành phố Toulouse sẽ tài trợ không hoàn lại 80.400 Euro, Cơ quan phát triển Pháp tài trợ không hoàn lại 241.200 Euro, TP Hà Nội đóng góp vốn đối ứng là 80.400 Euro.

Hoàng Minh/Đại đoàn kết