23/10/2019

Hà Nội: Tiếp tục mở rộng diện tích cây xanh

Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  – xã hội 9 tháng đầu năm 2019 cho thấy, thành phố đã và đang tiếp tục mở rộng diện tích cây xanh, đảm bảo chiếu sáng và vệ sinh môi trường nhằm xây dựng Thủ đô Hà Nội sáng – xanh – sạch – đẹp.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Thành phố đã tăng cường kiểm tra công tác duy trì vệ sinh môi trường của các chủ đầu tư, đảm bảo 100% rác thải được thu gom trong ngày; phát hiện, lập biên bản và đề xuất cắt hợp đồng các chủ đầu tư, đơn vị duy trì vệ sinh môi trường vi phạm hợp đồng.

Diện tích cây xanh của Thủ đô tiếp tục được mở rộng. (Ảnh Mạnh Quân)

Diện tích cây xanh của Thủ đô tiếp tục được mở rộng. (Ảnh Mạnh Quân)

Thành phố Hà Nội đã khởi công nhà máy xử lý rác 4.000 tấn/ngày đêm tại Sóc Sơn, đồng thời đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy xử lý rác công suất 1.500 tấn/ngày đêm và 500 tấn/ngày đêm tại Xuân Sơn; chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc triển khai thực hiện dự án khu xử lý chất thải rắn Đồng Ké.

Thành phố Hà Nội đã tiếp tục thực hiện trồng thêm 600 nghìn cây xanh thông qua việc tổ chức Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019, trồng 1.000 cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình; thực hiện tốt công tác trang trí cây xanh phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã trồng thêm trên 349 nghìn cây đô thị và cây bóng mát. Trong đó, cấp thành phố trồng trên 280 nghìn cây, cấp huyện trồng trên 67 nghìn cây (chưa bao gồm cây ăn quả, cây bụi đơn lẻ, khóm và cây mảng), các tổ chức tham gia xã hội hóa được 1.147 cây đô thị và cây hoa. Thành phố cũng đã tổ chức cắt, tỉa trên 58.000 lượt cây xanh để đảm bảo an toàn mùa mưa bão.

Hệ thống chiếu sáng được duy trì tốt, tỉ lệ chiếu sáng đạt trên 98%. Thành phố đã thực hiện rà soát, thống kê hiện trạng hệ thống chiếu sáng để xây dựng báo cáo tiền khả thi thay thế đèn LED, thí điểm giải pháp ứng dụng năng lượng mặt trời cho hệ thống chiếu sáng công cộng, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải quyết vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện để các đơn vị thi công hoàn thành tốt công tác hạ ngầm, đảm bảo an toàn và cảnh quan đô thị.

Mạnh Quân/Lao động Thủ đô