13/06/2016

Hà Nội: Tiến hành thanh tra nhiều dự án khu nhà ở, khu đô thị mới

Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra, kết luận đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn TP Hà Nội có dấu hiệu sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng và sử dụng đất.

Đoàn thanh tra liên ngành gồm 17 thành viên thuộc các Sở Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch… có nhiệm vụ thanh tra, kết luận đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn TP Hà Nội có dấu hiệu sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng và sử dụng đất; đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục vi phạm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà.

Đăng Khôi/Báo Xây dựng