26/11/2019

Hà Nội thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 5744/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hà Nội, gồm 15 thành viên, do ông Vũ Xuân Tùng – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ trưởng; Ông Dương Văn Chỉnh – Trưởng phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám, Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ phó; Ông Trần Anh Dũng – Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ phó.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp BCĐ thực hiện công tác kiểm kê đất đai gồm: Kiểm kê diện tích các loại đất, kiểm kê số lượng người sử dụng đất, người quản lý đất; kiểm kê chi tiết đối với đất trồng lúa, đất của các nông, lâm nghiệp và ban quản lý lý rừng, đất của các khu kinh tế, đất của các khu công nghệ cao, đất từng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; kiểm kê đất của các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền chưa chuyển sang thuê đất; tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý sử dụng; đất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng; đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; phân tích đánh giá thực trạng tình hình sử dụng quỹ đất đến ngày 31-12-2019; tình hình biến động sử dụng đất đai từ năm 2015 đến ngày 31-12-2019; đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tình hình giao đất, cho thuê đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính.

Xây dựng kế hoạch công tác và chuấn bị nội dung các phiên họp của BCĐ. Kinh phí chi cho hoạt động của Tổ công tác giúp việc trích từ nguồn kinh phí hoạt động của BCĐ.

Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Hà Nội năm 2019 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau 10 ngày kể từ ngày Trung ương công bố kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của cả nước, các việc còn lại giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

TQ/Báo Pháp luật và Xã hội