19/03/2019

Hà Nội tăng cường quản lý chất thải rắn xây dựng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2050/SXD-HT về đôn đốc thực hiện công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Để đôn đốc triển khai công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn TP, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai, vận hành các dự án, vị trí trạm trung chuyển tạm thời, đặt thiết bị nghiền, tái chế chất thải rắn xây dựng. Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây, các đơn vị chủ nguồn thải, chủ thu gom vận chuyển và xử lý, chủ đầu tư công trình xây dựng có liên quan tăng cường quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn theo phân cấp quản lý của UBND TP và các quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16-5-2017 của Bộ Xây dựng về quản lý chất thải rắn xây dựng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đồng thời, tổ chức quản lý, hướng dẫn, kiểm tra giám sát các chủ đầu tư, chủ nguồn thải phát sinh chất thải rắn xây dựng trên địa bàn; yêu cầu các chủ nguồn thải chất thải rắn xây dựng thực hiện đưa chất thải rắn xây dựng đến các địa điểm để xử lý, tái chế.

Đối với tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, trạm trung chuyển tạm thời tái chế chất thải rắn xây dựng, đề nghị UBND quận, huyện, thị xã liên quan đôn đốc các đơn vị, nhà đầu tư đã được UBND TP chấp thuận chủ trương khẩn trương triển khai thực hiện theo các chỉ đạo của UBND TP; hướng dẫn đơn vị giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Chủ đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn TP có báo cáo về việc quản lý khối lượng chất thải rắn xây dựng theo các nội dung hướng dẫn.

TQ