17/08/2018

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm về quảng cáo

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành công văn về kiểm tra xử lý quảng cáo vi phạm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thời gian qua, tổ công tác liên ngành đã phát hiện và chỉ ra những sai phạm trong hoạt động quảng cáo tại địa bàn các quận, huyện, thị xã. Các hành vi vi phạm chủ yếu như: Nhiều bảng quảng cáo không thực hiện thông báo nội dung sản phẩm quảng cáo; bảng quảng cáo chưa được Sở VH&TT chấp thuận; vi phạm về kích thước, hình thức, nội dung, số lượng, vị trí đặt bảng quảng cáo;

Nội dung biển chỉ sử dụng tiếng nước ngoài, chữ nước ngoài có kích thước lớn hơn chữ tiếng Việt; bảng quảng cáo che chắn toàn bộ mặt tiền, mặt bên, vượt lên nóc công trình, nhà ở; khung, bảng không có nội dung quảng cáo hoặc che phủ bàng bạt, rách, hỏng, xộc xệch…; nhiều băng rôn được treo, móc trên cành cây, cột điện, tường rào, cột đèn tín hiệu giao thông…

ha-noi-tang-cuong-kiem-tra-va-xu-ly-cac-vi-pham-ve-quang-cao_1

Ảnh minh hoạ

Các hành vi trên đã vi phạm Luật Quảng cáo, Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo cùa UBND Thành phố, cản trở công tác cứu hộ, cứu nạn, ảnh hưởng đến an toàn điện, trật tự an toàn giao thông, làm mất mỹ quan, trật tự và văn minh đô thị.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng nêu trên, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND Thành phố tại công văn số 2013/VP-KGVX, ngày 28-3-2018, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện những nội dung sau:

Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thực hiện viết, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo theo quy định của Luật Quảng cáo và Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo của UBND Thành phố.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về quảng cáo trên địa bàn. Xử lý nghiêm, triệt để các bảng quảng cáo, biển hiệu, băng-rôn sai quy định về hình thức, kích thước nội, dung, số lượng, vị trí….

Tổ chức xử lý, cưỡng chế, tháo dỡ các khung, bảng quảng cáo vi phạm; khung bảng quảng cáo không có nội dung quảng cáo, mời quảng cáo tại mặt tiền, mặt bên và trên nóc nhà ở, công trình không được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền; khôngcó giấy phép xây dựng đối với khung, bảng quảng cáo có diện tích trên 20m2 theo quy định. Rà soát, tổng hợp các số điện thoại quảng cáo vi phạm gửi Sở thông tin và Truyền thông phối hợp xử lý.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo theo quy định. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, rà soát, phối hợp xử lý những khung, cột, bảng quảng cáo không đảm bảo an toàn có thể ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, giao thông… đặc biệt trong mùa mưa bão.

Chủ động đề xuất, tham mưu với UBND Thành phố và đề ra các giải pháp, thời gian, lộ trình cụ thể, biện pháp xử lý hiệu quả nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động quảng cáo, viết, đặt biển hiệu trên địa bàn. Kịp thời thông tin, tổng họp số liệu, kết quả xử lý bảng quảng cáo, biển hiệu vi phạm trên địa bàn, gửi báo cáo về Sở Văn hóa và Thể thao (qua phòng Quản lý văn hóa) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Giao Thanh tra Sở tổng họp các số điện thoại mời quảng cáo vi phạm gửi Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp xử lý; chủ động phối họp với UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý đúng quy định nhằm lập lại trật tự quảng cáo trên địa bàn thành phố.

T.Quang/Pháp luật và Xã hội