31/08/2017

Hà Nội: Tăng cường hiệu lực quản lý, sử dụng nhà chung cư

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 28/8/2017 về tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.


Tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay (Ảnh: TL)

Theo đó, để khắc phục những tồn tại, tăng cường trật tự kỷ cương, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt các nội dung có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Cụ thể, đối với chủ đầu tư, sau khi đủ điều kiện sẽ tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị và thực hiện bàn giao hồ sơ nhà chung cư, thu và bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư cho Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và Thông tư số 02/2016/TT-BXD. Thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình được quy định tại Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có nhà chung cư) có trách nhiệm: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư của Chủ đầu tư cho Ban quản trị và trong việc quyết toán số liệu và bàn giao kinh phí bảo trì giữa Chủ đầu tư và Ban quản trị; việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn (nơi có nhà chung cư) trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi chủ đầu tư đã tổ chức Hội nghị nhưng không đủ số lượng người tham gia hoặc chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư khi đã đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý Nhà nước về nhà chung cư; kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị theo Quy chế. Tăng cường kiểm tra, rà soát việc sử dụng căn hộ chung cư, diện tích kinh doanh dịch vụ trong nhà chung cư, đề xuất xử lý theo đúng Khoản 11 và Khoản 12 Điều 6 của Luật Nhà ở.

Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mà có sử dụng nhà chung cư vào các mục đích mà Luật Nhà ở đã cấm; rà soát các Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp, trường hợp phát hiện có sử dụng nhà vào các mục đích mà Luật Nhà ở đã cấm thì yêu cầu hộ kinh doanh, hợp tác xã chấm dứt việc sử dụng…

Chỉ thị cũng nêu rõ trách nhiệm của nhiều sở, ngành của thành phố trong việc tham mưu, chỉ đạo quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.

Cụ thể, Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND TP ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong trường hợp Chủ đầu tư không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo Phòng đăng ký kinh doanh (trực thuộc) không cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã mà có sử dụng căn hộ chung cư vào các mục đích mà khoản 11 và khoản 12 Điều 6 của Luật Nhà ở đã cấm.

Trong công tác phòng cháy chữa cháy, chỉ thị cũng nêu rõ, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đảm bảo theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại các nhà chung cư.

Chỉ thị cũng nêu rõ trách nhiệm đối với các Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường quản lý nhà nước về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong việc sử dụng thiết bị thuộc sở hữu chung tại các nhà chung cư. Hướng dẫn các chủ đầu tư, các chủ sở hữu lập hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công an TP Hà Nội có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội, tăng cường kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú.

Thanh Trà/BXD