05/04/2021

Hà Nội: Tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ chất thải rắn xây dựng

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 946/UBND-ĐT về công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Sở Xây dựng báo cáo về công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố; trong đó báo cáo công tác quản lý chất thải rắn xây dựng năm 2020, các khó khăn vướng mắc và đề xuất các nội dung nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025.

Sau khi xem xét, UBND thành phố thống nhất nội dung báo cáo của Sở Xây dựng. Về cơ chế chính sách, các điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy việc xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng, UBND thành phố giao Sở Xây dựng tiếp tục làm việc với Bộ Xây dựng về việc ban hành các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật đối với việc sử dụng vật liệu tái chế từ kết quả xử lý chất thải rắn xây dựng làm vật liệu cấp phối hoặc san nền; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm chất thải rắn xây dựng. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm chất thải rắn xây dựng. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Đối với việc thực hiện phát triển các vị trí xử lý chất thải rắn xây dựng, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ động, khẩn trương tìm vị trí, tổ chức triển khai các trạm trung chuyển tạm thời, vị trí xử lý tái chế, chôn lấp chất thải rắn xây dựng đáp ứng nhu cầu xử lý của địa phương và các khu vực lân cận trong giai đoạn trước mắt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trình UBND thành phố dự thảo hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trong đó việc phân cấp đầu tư, quản lý sau đầu tư hoặc cải tạo, nâng cấp các trạm trung chuyển, xử lý tái chế, chôn lấp chất chất thải rắn xây dựng phục vụ nội huyện, giao UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện.

Các sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, NN&PTNT, Giao thông Vận tải theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn các nội dung liên quan đến quy hoạch, xác định vị trí, giao thông, các thủ tục đầu tư, đáp ứng yêu cầu về môi trường, giá dịch vụ xử lý, các yêu cầu về hành lang thoát lũ (đối với vị trí ngoài đê) và các nội dung liên quan khác.

Cùng với việc cho ý kiến cụ thể về vị trí tiếp nhận chất thải rắn xây dựng, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ chất thải rắn xây dựng phát sinh trên địa bàn theo phân cấp quản lý; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các chủ nguồn thải phát sinh chất thải rắn xây dựng vi phạm trên địa bàn. Chịu trách nhiệm tổ chức vận chuyển, xử lý đối với khối lượng chất thải rắn xây dựng đổ chưa đúng nơi quy định trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm về đổ trộm chất thải rắn xây dựng, trộn lẫn chất thải rắn xây dựng vào rác thải sinh hoạt; xe vận chuyển gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý.

HP/Pháp luật và xã hội