04/02/2020

Hà Nội: Tạm dừng hoạt động tại các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh để phòng dịch Corona

Tiếp tục triển khai các biện pháp chủ động phòng dịch bệnh viêm đường hô cấp do virus Corona, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách biết, thực hiện.

Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh…

Phú Khánh/An ninh Thủ đô