07/01/2016

Hà Nội sẽ xây hơn 100 sân chơi công cộng

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc thực hiện xây dựng sân chơi, vườn hoa tại 118 phường, xã, thị trấn với tổng diện tích khoảng 59ha.

Mục đích của đề xuất này nhằm giải quyết vấn đề sân chơi, vườn hoa cho nhân dân, đặc biệt là các sân chơi trẻ em đảm bảo chất lượng và số lượng, phong phú về nội dung ở 118 phường, xã, thị trấn (73 phường và 45 xã, thị trấn).

Sau khi được chấp thuận chủ trương, UBND các quận, huyện, thị xã có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc làm cơ sở lập dự án đầu tư, lập kế hoạch, danh mục đầu tư, báo cáo UBND TP.

Đồng thời, UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý công viên theo phân cấp, chủ động kêu gọi xã hội hóa, đầu tư lắp đặt các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Theo UBND TP Hà Nội, việc thực hiện xây dựng các sân chơi, vườn hoa này sẽ bắt đầu từ năm 2016.


Chinhphu.vn